Prevence kriminality

Ve čtvrtek 1. prosince navštívila preventistka Městské policie České Budějovice žáky devátých ročníků v Základní škole Emy Destinové. Tématem přednášky byla právní odpovědnost mladistvých.

Od října do listopadu se preventisté Městské policie České Budějovice věnovali programu prevence kriminality v základní škole Pohůrecká. Pro žáky všech tříd jsme si připravili celkem 41 přednášek na vybraná témata.

Cyklisté jsou spolu s chodci nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Stávají se nejen oběťmi, ale i viníky dopravních nehod. V ulicích jihočeské metropole se též pohybuje velké množství cyklistů, kteří často nerespektují pravidla silničního provozu. Největším nešvarem je jednoznačně jízda po chodníku, kde dochází k ohrožení a mnohdy i kolizím s chodci. Častým přestupkem je i jízda na jednomístném jízdním kole či (elektro)koloběžce ve dvou nebo za snížené viditelnosti jízda bez osvětlení.

Uživatelé elektrokoloběžek si často neuvědomují, že jsou účastníky silničního provozu a měli by tak dodržovat pravidla platná pro cyklisty. Koloběžka nebo elektrokoloběžka s výkonem do 1 kW a maximální konstrukční rychlostí do 25 km/hod. se totiž z hlediska provozu na pozemních komunikacích považuje za jízdní kolo.

V úterý 9. srpna jsme navštívili dětský příměstský tábor v areálu základní školy Emy Destinové. Naši besedu, které se zúčastnilo více než 40 dětí, jsme zaměřili na povídání o činnosti městské policie a na nebezpečné situace, se kterými se děti mohou běžně potkat.

V úterý 19. července uspořádala Městská policie České Budějovice ve spolupráci se zástupci Týmu silniční bezpečnosti v rámci projektu „Na kole jen s přilbou“ a zástupci BESIP Jihočeského kraje preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na cyklisty. Letošní akce proběhla na cyklostezce u vstupu do lesoparku Stromovka v Českých Budějovicích.

Stránky