Časté dotazy

V jakých případech se občan může obrátit na tísňovou linku 156?

Na tísňovou linku 156 se můžete obrátit ve všech naléhavých případech, kdy došlo k porušení zákona. Jedná se nejen o případy narušení veřejného pořádku či občanského soužití, ale např. i o delikty proti majetku či v oblasti dopravy.
Městská policie si velmi váží občanské pomoci, kdy obyvatelé či návštěvníci města nejsou lhostejní ke svému okolí a neváhají nám oznámit případy, kdy dochází např. k nejrůznějším výtržnostem, rvačkám, napadání, poškozování cizího majetku, ničení zastávek MHD, sprejování mimo k tomu vyhrazená místa, převracení odpadkových košů atd. atd. Všechny tyto namátkou uvedené skutky nám byly ze strany občanů v minulosti již oznámeny a právě díky včasnému oznámení byli v mnoha případech jejich pachatelé dopadeni a po zásluze potrestáni.

Na linku 156 se můžete obrátit kdykoliv zdarma a to jak ze sítě pevných telefonních linek, tak prostřednictvím mobilních telefonů.
Jednotlivé hovory jsou monitorovány, zneužití tísňové linky je postižitelné.

Jak je to s měřením rychlosti vozidel strážníky obecních policií?

Obecní policie může provádět měření rychlosti kdekoliv na katastrálním území obce, přičemž postupuje v součinnosti s Policií ČR. Tato součinnost však nutně neznamená přítomnost obou složek na místě, ale její význam spočívá především v zajištění účinné koordinace při plnění jednotlivých úkolů těchto sborů a tím i bezpečnější silnice.

Místa a úseky schválené Policií ČR pro Městskou policii České Budějovice
 

Jak mohu být postižen za překročení nejvyšší povolené rychlosti?

Při překročení rychlosti do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obec mohou strážníci i policisté tento přestupek řešit v blokovém řízení pokutou ve výši 1.000,- Kč a poté ho oznámí příslušnému úřadu kvůli zapsání 2 „trestných“ bodů do karty řidiče.
Při překročení maximální povolené rychlosti od 20 km/h do 40 km/h v obci nebo od 30 km/h do 50 km/h mimo obec, se uloží v blokovém řízení pokuta 2.500,- Kč a řidiči se přičtou 3 „trestné“ body. Pokud tento přestupek řidič spáchá dva a vícekrát během jednoho roku, není jej možno projednat v blokovém řízení, postupuje se příslušnému správnímu orgánu, který za něj mimo vyšší pokuty a bodů uloží rovněž zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na území ČR v rozmezí jednoho až šesti měsíců.
Při překročení maximální povolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více, předává obecní policie tyto přestupky přímo ke správnímu řízení místně příslušnému správnímu orgánu. Řidič přichází o 5 bodů, výše uložené sankce se pohybuje v rozmezí od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč a řidiči je vysloven zákaz činnosti v rozmezí šesti až dvanácti měsíců.

Může strážník obecní policie zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek, který však obecní policie nemůže ze zákona projednat?

Strážník může zastavit každé vozidlo, jehož řidič nebo spolujezdec je podezřelý ze spáchání přestupku. To znamená, že se nemusí jednat pouze o přestupek, který je strážník oprávněn řešit na místě v blokovém řízení, ale o jakýkoliv přestupek, jehož řešení potom postoupí příslušnému správnímu orgánu.