Okrsek Rožnov

Vymezení okrsku

Okrsek začíná od začátku Mánesovy ulice až k Vltavě, hranice pokračuje dále po pravém břehu Vltavy souběžně s Lidickou třídou až na konec katastru města. Na jižním okraji katastru vede až za Nové Hodějovice, které obepíná, a na sever se táhne podél železniční tratě až na úroveň Mánesovy ulice. 

Charakterizace

Oblast je tvořena převážně vilovou zástavbou. V této lokalitě se nenachází žádné větší sídliště, pouze několik desítek panelových domů. Velkou část území pokrývá Linecké předměstí, kde se nalézá nemocnice, zdravotní poliklinika, záchranná služba, protialkoholní záchytná stanice a sídlí zde i několik státních úřadů. S tím však souvisí hustá frekvence dopravy a pohybu lidí. Prochází tudy železniční dráha s mnoha nechráněnými přejezdy. Okolí řek Malše a Vltavy pak tvoří odpočinkovou zónu města, hojně využívanou především místními obyvateli. Lidickou třídu lemuje řada obchodů a restaurací spolu s rozsáhlým areálem pivovaru Samson. Oblasti Nové Roudné a Mladé jsou tvořeny především vilami a rodinnými domky se zahradami.

Zázemí

Základní škola Ludvíka Kuby

Zájmové lokality

Bytová zástavba Krumlovského předměstí, okolí Polikliniky Jih, okolí Velkého a Malého jezu, cyklistická stezka podél Vltavy, autobusové zastávky v blízkosti zdravotnických zařízení, ulice J. Hůlky, Bachmačská, četné nechráněné železniční přejezdy

Zajištění hlídkové činnosti

Okrsková služba

  • pondělí - pátek / ranní a odpolední směna

Pohotovostní jednotky

  • 7 dní v týdnu / 24 hodin denně (vyjíždějí také na oznámení na l. 156)