Obvod 3 - Vltava

Vymezení obvodu

Hranice tohoto obvodu začíná na Dlouhém mostě, pokračuje po Husově třídě a ulicí E. Rošického až na Zavadilku. Obvod dále zahrnuje lokalitu Haklovy Dvory a Nové Dvory s přilehlými rybníky a bažantnicí. Hranice obvodu dále protíná výpadovku na Písek a přes České Vrbné se podél levého břehu Vltavy vrací zpět k Dlouhému mostu.  

Charakterizace

Obvod Vltava je z větší části tvořen panelovou zástavbou. V její blízkosti se nachází areál bývalých kasáren, kde byl před několika lety vybudován volnočasový park Čtyři Dvory. V těsné blízkosti sídliště Vltava se nachází velká obchodní zóna, jejíž rozšiřování souvisí i s narůstající koncentrací osob i dopravy. Do tohoto obvodu patří i zástavba v Haklových Dvorech a Českém Vrbném, na kterou navazuje rozsáhlá přírodní rezervace Vrbenské rybníky.

Místa prioritního dohledu

Fr. Ondříčka - náměstí a prostor před KD Vltava, Bezdrevská, Labská, Písecká

Zajištění hlídkové činnosti

Obvodní hlídky, pondělí - pátek, ranní a odpolední směna

Turnusové hlídky, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (vyjíždějí také na oznámení na l. 156)