Obvod 2 - Máj

Vymezení obvodu

Hranici obvodu tvoří ulice E. Rošického, Husova třída až k Dlouhému mostu, dále hranice pokračuje podél levého břehu Vltavy, přes Sokolský a Střelecký ostrov. U Litvíno­vic se hranice lomí a protíná kolmo výpadovku na Č. Krumlov, dále vede mezi Stromov­kou a Litvínovicemi, kolem lokality Švábův hrádek a Cihelny, pak protíná kolmo Branišov­skou ulici a přes Čtyři dvory končí na Zavadilce. 

Charakterizace

Obvod Máj tvoří především park Stromovka, lokalita Čtyři Dvory včetně rozsáhlého areálu Jihočeské univerzity, sídliště Šumava a v neposlední řadě největší českobudějovické sídliště Máj. Patří sem i převážně bytová zástavba na Zavadilce. Centrum sídliště Máj tvoří obchodní a zábavní centrum Čtyři Dvory s multikinem CineStar. V jeho blízkosti se nachází Komunitní centrum Máj, otevřené v roce 2014. Z velké části v něm působí Salesiánské středisko mládeže, které nabízí volnočasové aktivity především dětem a mladým lidem. Prostory komunitního centra také využívá všestranné Poradenské centrum a Klub seniorů. V přízemí budovy se nachází služebna městské policie. Sídliště Máj je oproštěno od vedení rušných dopravních tahů. Ze západní strany ho obklopuje les Bor a směrem na sever se přibližuje k přírodní rezervaci Vrbenské rybníky.

Místa prioritního dohledu

Ulice V. Volfa, M. Chlajna, J. Bendy, obchodní centrum Čtyři Dvory, 4D park Čtyři Dvory, náměstí Šumava, lesopark Stromovka

Dětská hřiště

Zázemí

Služebna městské policie - Komunitní centrum Máj, Ant. Barcala 1791/40 (úřední hodiny)

Zajištění hlídkové činnosti

Obvodní hlídky, pondělí - pátek, ranní a odpolední směna

Turnusové hlídky, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (vyjíždějí také na oznámení na l. 156)

Asistenti prevence kriminality, pondělí - pátek, ranní a odpolední směna