Obvod 2 - Máj

Vymezení obvodu

Hranici obvodu tvoří ulice E. Rošického, Husova třída až k Dlouhému mostu, dále hranice pokračuje podél levého břehu Vltavy, přes Sokolský a Střelecký ostrov. U Litvíno­vic se hranice lomí a protíná kolmo výpadovku na Č. Krumlov, dále vede mezi Stromov­kou a Litvínovicemi, kolem lokality Švábův hrádek a Cihelny, pak protíná kolmo Branišov­skou ulici a přes Čtyři dvory končí na Zavadilce. 

Charakterizace

Obvod Máj tvoří především park Stromovka, lokalita Čtyři Dvory včetně rozsáhlého areálu Jihočeské univerzity, sídliště Šumava a v neposlední řadě největší českobudějovické sídliště Máj. Patří sem i převážně bytová zástavba na Zavadilce. Centrum sídliště Máj tvoří obchodní a zábavní centrum Čtyři Dvory s multikinem CineStar. V jeho blízkosti se nachází Komunitní centrum Máj, otevřené v roce 2014. Z velké části v něm působí Salesiánské středisko mládeže, které nabízí volnočasové aktivity především dětem a mladým lidem. Prostory komunitního centra také využívá všestranné Poradenské centrum a Klub seniorů. V přízemí budovy se nachází služebna městské policie. Sídliště Máj je oproštěno od vedení rušných dopravních tahů. Ze západní strany ho obklopuje les Bor a směrem na sever se přibližuje k přírodní rezervaci Vrbenské rybníky.

Místa prioritního dohledu

Ulice V. Volfa, M. Chlajna, J. Bendy, obchodní centrum Čtyři Dvory, náměstí Šumava, lesopark Stromovka

Dětská hřiště

Zázemí

Služebna městské policie - Komunitní centrum Máj, Ant. Barcala 404/38 (úřední hodiny)

Zajištění hlídkové činnosti

Turnus, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.