Asistenti prevence kriminality

Informace o projektu

Projekt „Asistent prevence kriminality“ vznikl v roce 2009 jako součást programu prevence kriminality a extremismu – „Úsvit“. Cílem tohoto programu je zlepšení veřejného pořádku a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách, podpora nerepresivních metod práce Policie ČR a obecní policie, eliminace sociálně rizikových jevů a prevence útoků páchaných extremistickými skupinami.

Statutární město České Budějovice se do projektu Asistent prevence kriminality zapojilo v roce 2013. Na pracovní pozici asistenta prevence kriminality byli v té době přijati 2 uchazeči. V současné době působí na území města 6 romských a od roku 2022 další 4 ukrajinští asistenti prevence kriminality.

Projekt asistentů prevence kriminality byl v roce 2022 - 2023 podpořen z dotačního programu prevence kriminality MV ČR. V září 2022 vyhlásilo MV ČR mimořádnou dotační výzvu programu prevence kriminality na místní úrovni ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Statutární město České Budějovice schválilo žádost o poskytnutí dotace na činnost 4 ukrajinských asistentů prevence kriminality i na rok 2024.

Činnost asistentů prevence kriminality

Pravidelná činnost romských asistentů prevence kriminality zahrnuje především dohledy na dětských hřištích u základních škol, dohledy nad veřejným pořádkem, nočním klidem, vandalismem apod. formou hlídkové činnosti samostatně nebo spolu se strážníky městské policie. Přispívají též při řešení rodinných nebo sousedských sporů v zárodku, zvyšování pocitu bezpečí místních obyvatel, asistenci při návštěvách problémových rodin, atd.

Ke stávajícím asistentům prevence kriminality byli v polovině roku 2022 přijati další 4 asistenti pocházející z Ukrajiny. Pro tuto alternativu se město rozhodlo s ohledem na příliv uprchlíků z Ukrajiny. Ukrajinští asistenti prevence kriminality budou nápomocni jak lidem prchajícím před válkou, tak strážníkům i policistům při řešení nejrůznějších událostí. Asistenti pomohou podrobně zmapovat a vyhodnotit situaci ve městě, což přispěje k eliminaci případného rizikového chování. V prvních týdnech se budou pohybovat například v okolí ubytoven, v obchodních centrech, u letní plovárny nebo na úřadu práce.

Asistenti prevence kriminality jsou civilními zaměstnanci zařazenými do obecní policie, kteří jsou průběžně proškolováni ze základů práva a psychologie, pravidelně také podstupují základní výcvik sebeobrany. Asistenty kontroluje a řídí pověřený strážník městské police, tzv. mentor asistentů prevence kriminality.