Přestupkové oddělení Městské policie České Budějovice

se zabývá zpracováním  zjištěných přestupků (zejména v dopravě) a narůstající administrativou, která souvisí s přestupkovou agendou. V současné době jej tvoří tři strážníci, kteří mají na starost zejména vyřizování přestupků, které z nějakého důvodu nebylo možno vyřešit ihned při jejich zjištění na místě.  Znamená to buď dodatečné projednání přestupků po zjištění jejich pachatele, nebo zpracování veškeré dokumentace, která se ke zjištěným přestupkům vztahuje a její následné předání příslušnému orgánu k dalšímu řízení. Dalším úkolem je pak komunikace s orgány obcí s rozšířenou působností ve věci dopravních přestupků spadajících do bodového hodnocení.

Přestupkové oddělení také zpracovává agendu nalezených autovraků. Společně s pořízenou fotodokumentací jsou jednotlivé případy předávány k dalšímu řešení českobudějovickému magistrátu, který zastupuje vlastníka místních komunikací, tedy Statutární město České Budějovice.

Nalezli jste na vozidle výzvu? Jak postupovat?

Přestupkové oddělení Městské policie České Budějovice, Jar. Haška 2

 
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 13:00

Tel. přestupkové oddělení: 387 021 527