Kontakty

Kontaktní informace

Operační středisko: 387 021 529, 387 021 530

Odbor přestupkové agendy: 387 021 527

ID datové schránky: kjgb4yx

Facebook: www.facebook.com/mpceskebudejovice/

Instagram: www.instagram.com/mestskapolicie_ceskebudejovice

 

Podněty, dotazy, žádosti, stížnosti či jiná oznámení týkající se činnosti Městské policie České Budějovice zasílejte na adresu: mestska-policie@c-budejovice.cz
Tato e-mailová adresa neslouží k podání urgentního oznámení! V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku kontaktujte stálou službu na bezplatné tísňové lince 156!
Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte na elektronickou adresu podatelny Magistrátu města České Budějovice: posta@c-budejovice.cz

  • Doručená e-mailová zpráva musí obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele (popř. další kontaktní údaje) a musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele (nestanoví-li příslušný právní předpis pro daný druh podání jinak).
  • Maximální přípustná velikost jedné e-mailové zprávy včetně příloh je 10 MB.
  • Další informace naleznete ZDE.

 

Úřední hodiny odboru přestupkové agendy

Jar. Haška 2, 370 92 České Budějovice
Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Úterý 8:00 - 14:00 hod.
Středa 8:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 14:00 hod.
Pátek 8:00 - 13:00 hod.

Úřední hodiny služebny na Máji

Ant. Barcala 404/38, 370 05 České Budějovice

 

Pondělí 8:30 - 9:30 hod. 16:00 - 17:00 hod.
Středa 8:30 - 9:30 hod. 20:00 - 21:00 hod.
Pátek 8:30 - 9:30 hod. 16:00 - 17:00 hod.

 

Úřední hodiny služebny v Suchém Vrbném

Ledenická 650, 370 06 České Budějovice

 

Úterý 16:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 16:00 - 17:00 hod.

Ing. Lubomír Bureš (ODS)

Náměstek primátorky města

 

člen zastupitelstva pověřený zastupitelstvem

statutárního města České Budějovice

k řízení Městské policie České Budějovice

 

Telefon: 386 802 905

e-mail: buresl@c-budejovice

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph. D., MBA., LL. M.

Ředitel Městské policie České Budějovice

 

Kontakt: hrinkom@c-budejovice.cz

Telefon: 387 021 521

Adresa:

Statutární město České Budějovice - Městská policie

Jar. Haška 2, 370 92  České Budějovice 

Ing. Zuzana Trousilová

Zástupce ředitele pro interní záležitosti a metodiku

 

Kontakt: trousilovaz@c-budejovice.cz

Telefon: 387 021 539

Adresa:

Statutární město České Budějovice - Městská policie

Jar. Haška 2, 370 92  České Budějovice

Martin Bohoněk

Zástupce ředitele pro vnější službu

 

Kontakt: bohonekM@c-budejovice.cz

Telefon: 387 021 535

Adresa:

Statutární město České Budějovice - Městská policie

Jar. Haška 2, 370 92  České Budějovice

Mgr. Věra Školková

Tisková mluvčí, prevence

 

Kontakt: skolkovav@c-budejovice.cz

Telefon: 387 021 522

Adresa:

Statutární město České Budějovice - Městská policie

Jar. Haška 2, 370 92  České Budějovice