Městský kamerový dohlížecí systém

Dispečink městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) je umístěn na pracovišti Centrálního operačního střediska. MKDS v současné době disponuje 227 kamerami. Na provoz dispečinku MKDS jsou vyčleněni 4 zaměstnanci. Účelem MKDS je zvýšený dohled nad bezpečností občanů, ochrana majetku, zlepšení úspěšnosti zásahů proti pachatelům trestné činnosti a odhalování přestupků. Pracovníci MKDS jsou převážně civilní zaměstnanci zařazení do 12 hodinových turnusových směn s nepřetržitým provozem.

Cílem kamerového systému je monitorování veřejných prostranství zejména za účelem:

  • zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku
  • odhalování trestných činů a přestupků
  • vizuální kontroly rizikových oblastí v záběru kamer
  • vizuálního monitoringu bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě

 

 

Přehled rozmístění kamer naleznete na Geoportálu Magistrátu města České Budějovice

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE