Povinně zveřejňované informace o zřízení automatického technického systému dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Dispečink městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) je umístěn na pracovišti Centrálního operačního střediska Městské policie České Budějovice v ulici Jar. Haška. MKDS v současné době disponuje 62 kamerami. Kamerový systém hraje důležitou roli při plnění úkolů obecní/městské policie. Pomocí MKDS může městská policie provádět nepřetržitý dohled nad bezpečností občanů, chránit veřejný pořádek, přispívat k ochraně majetku i zlepšit a zrychlit úspěšnost zákroků proti pachatelům přestupků nebo trestných činů.

Umístění stávajících kamer MKDS:

J. Štursy - Pražská tř. x U Čertíka - České Vrbné (výpadovka Písek – Plzeň) - Litvínovická - Střelecký ostrov - B. Němcové x L. B. Schneidera - Novohradská u ZŠ Nové Hodějovice - Suchovrbenské náměstí - Okružní x Trocnovská - Okružní x Rudolfovská tř. - M. Chlajna – 2x V. Volfa - M. Chlajna x V. Volfa - Ant. Barcala - Ant. Barcala x M. Horákové – Netolická - Husova tř. – 2x Fr. Ondříčka - Na Dlouhé louce - Jar. Haška - Tř. 28. Října - Sokolský ostrov - Na Sadech x Krajinská - Piaristická x Česká - Radniční x Česká - 2x Náměstí Přemysla Otakara II. - Náměstí Přemysla Otakara II. x Dr. Stejskala - Na Sadech x Žižkova tř. - Senovážné nám. - Lannova tř. x Jeronýmova - Riegrova x Lipenská - Lannova tř. x Nádražní - Nádražní (vlakové a autobusové nádraží) - Rudolfovská tř. viadukt - Pražská tř. x Pekárenská - Pekárenská x Otakarova - Pražská tř. x Nádražní – 4x Pražská tř. u hřbitova Sv. Otýlie – Nádražní x Jírovcova - ostatní kamery jsou umístěné na parkovišti v Jírovcově ulici a na Senovážném nám.

Automatizovaný technický prostředek umístěný v křižovatce ul. Jar. Haška a Husovy tř.

V prostoru výše uvedené křižovatky je umístěn automatizovaný technický prostředek (kamera) bez obsluhy, který slouží výlučně k dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Předmětný automatizovaný technický prostředek není součástí městského kamerového dohlížecího systému. Jeho účelem je nepřetržitá kontrola dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích v křižovatce ul. Jar. Haška a Husovy tř.