Okrsek Nemanice

Vymezení okrsku

Hranice okrsku je vymezena pravým břehem Vltavy od Voříškova Dvora až do Českého Vrbného. Dále protíná kolmo ulici A. Trägera, pokračuje kolem areálu Dolní Světlíky, přes Pražskou třídu a po trase Rudolfovského potoka až k Vrátu, kde se stáčí směrem k Okružní. Dále vede za areálem Bellisu po železniční trati souběžně s Rudolfovskou ulicí přes Okružní, ulici U Sirkárny až k železničnímu viaduktu. Od viaduktu vede po ulicích Nádražní a Strakonické zpět k Voříškovu Dvoru. 

Charakterizace

Pro okrsek Nemanice je charakteristická velká koncentrace rozsáhlých areálů výrobních podniků a přepravních firem, včetně Dopravního podniku města České Budějovice. Bydlení v této oblasti je charakterizováno bytovou výstavbou, rodinnými domky, zahrádkářskou kolonií a garážemi.

Zázemí

Jar. Haška 2 – hlavní služebna Městské policie České Budějovice, sídlo centrálního operačního střediska

Místa prioritního dohledu

Bytová zástavba v Nemanicích, okolí Serverní zastávky, Kněžské Dvory, ulice A. Trägera, H. Kvapilové, Tyršův Sad, garáže Okružní a Suchomelská

Zajištění hlídkové činnosti

Okrsková služba

  • pondělí - pátek / ranní a odpolední směna

Pohotovostní jednotky

  • 7 dní v týdnu / 24 hodin denně (vyjíždějí také na oznámení na l. 156)