Obvod 4 - Nemanice

Vymezení obvodu

Hranice je vymezena pravým břehem Vltavy od Voříškova Dvora až do Českého Vrbného. Dále protíná kolmo ulici A. Trägera, pokračuje kolem areálu Dolní Světlíky, přes Pražskou třídu a po trase Rudolfovského potoka až k Vrátu, kde se stáčí směrem k Okružní. Dále vede za areálem Bellisu po železniční trati souběžně s Rudolfovskou ulicí přes Okružní, ulici U Sirkárny až k železničnímu viaduktu. Od viaduktu vede po ulicích Nádražní a Strakonické zpět k Voříškovu Dvoru. 

Charakterizace

Pro obvod Nemanice je charakteristická velká koncentrace rozsáhlých areálů výrobních podniků a přepravních firem, včetně Dopravního podniku města České Budějovice. Bydlení v této oblasti je charakterizováno bytovou výstavbou, rodinnými domky, zahrádkářskou kolonií a garážemi.

Zázemí

Služebna v areálu Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.

Místa prioritního dohledu

Bytová zástavba v Nemanicích, okolí Serverní zastávky, Kněžské Dvory, ulice A. Trägera, H. Kvapilové, Tyršův Sad, garáže Okružní a Suchomelská

Zajištění hlídkové činnosti

Obvodní hlídky, pondělí - pátek, ranní a odpolední směna

Turnusové hlídky, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (vyjíždějí také na oznámení na l. 156)