Prevence kriminality

Městská policie zavítala do družiny základní školy Máj, kde se žáčci seznámili s činností městské policie. Děti se rovněž dozvěděly informace, jak správně postupovat při oznámení událostí na tísňové lince, nebo jak se správně zachovat při nálezu injekčních stříkaček či jiného infekčního materiálu. Děti na základní škole musíme pochválit, protože reagovaly velmi dobře a o témata projevily veliký zájem. Během přednášky zaznělo nespočet dotazů a příběhů z vlastních zkušeností. Pracovat s takovou skupinou byla radost.

V listopadu a prosinci proběhly na základních školách Nerudova a Kubatova přednášky pro sedmé až deváté třídy na téma drogové problematiky a nebezpečí v kyberprostoru. Žáci se dozvěděli o rizicích užívání návykových látek a o jejich účincích. Zároveň měli možnost si vyzkoušet speciální brýle simulující účinek drog a alkoholu.

Blíží se Vánoční svátky a ty sebou přinášejí nejen radostné očekávání, ale také zvýšenou činnost kapsářů. V letošním roce se v ulicích krajské metropole objevila i organizovaná skupina z blízkého východu. Kapsáři se zaměřují především na místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Jsou to například nákupní centra, vozidla hromadné dopravy nebo kulturní a jiné akce. Kapsáři mají svou techniku zvládnutou a otázka odcizení Vašich osobních věcí je pro ně otázkou několika vteřin. To, že Vám chybí doklady nebo peníze, zjistíte až tehdy, když už je zloděj dávno pryč.

Divadlo pro seniory

České Budějovice - Nenechte se napálit! Policisté a strážníci se zapojili do divadelního představení. 

9. září 2018 se Městská policie České Budějovice zapojila do dopravně preventivní akce s názvem Dopravní den s Globusem. Na parkovišti před nákupním centrem v České Vrbném byl připraven program pro děti i dospělé.  Pro děti byla připravena řada soutěží a čekala na ně celá řada dárků. K vidění byla rovněž hasičská technika, služební vozidla městské police, Celní správy či radar na měření rychlosti. Rodiče si mohli vyzkoušet brýle simulující vliv drog a alkoholu.

První ročník Games Městské policie České Budějovice se uskutečnil v pátek 21. září v prostorách BCross GYM. Jednalo se o crossfitovou soutěž tříčlenných družstev, kde na každý tým čekaly 4 stage.

Výzvu přijali členové Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky a Policie ČR – Školní policejní středisko Lišov.

Speciální poděkování patří Vaškovi Mrázovi – spolumajiteli BCross GYM – za organizační pomoc  a materiální zabezpečení soutěže.

Bezpečná a zdravá cyklistika

Projekt „Na kole jen s přilbou“ míří do desítek našich měst

 

Ve čtvrtek 3. května proběhla v družině Církevní základní školy na Rudolfovské třídě beseda s žáky 3. tříd na téma bezpečnost silničního provozu. Beseda byla primárně zaměřená na bezpečnost chodců a cyklistů. Děti jsme učili základní pravidla, jak se mají v provozu na pozemních komunikacích chovat, jak bezpečně přecházet vozovku a pohybovat se mezi ostatními účastníky silničního provozu. Řekli jsme si také, čím má být vybaveno jízdní kolo a co vše musí cyklista znát. Děti si zopakovaly i důležité dopravní značky, které se letos naučily v povinné školní výuce.

Stránky