Byla na Vaše vozidlo nasazena "botička"?

Jak postupovat

V případě nasazení botičky na vozidlo umístí strážník za stěrač předního skla leták s informací o jejím nasazení, abyste si v případě, že si botičky na kole nevšimnete, při snaze odjet nepoškodili vozidlo.

1) V případě, že na svém vozidle naleznete botičku, kontaktujte Městskou policii na tísňové lince 156. Zde nahlaste číslo botičky, které je vytištěno přímo na ploše.

2) Poté vyčkejte příjezdu strážníka, který botičku po vyřešení dopravního přestupku z vozidla sejme.

Cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla činí 500,- Kč včetně DPH. Tato cena je stanovena Nařízením Statutárního města České Budějovice č. 9/2020.

Poplatek za přiložení a odstranění TPZOV můžete uhradit:

  • přímo na místě, kdy Vám strážník oproti uhrazení finanční částky ve výši 500,- Kč vystaví potvrzení o úhradě
  • na složenku, kdy podepisujete převzetí složenky na uhrazení částky ve výši 500,- Kč a stvrzujete tak uhradit tuto částku do 15 dnů
  • v případě odmítnutí částku ve výši 500,- Kč uhradit Vám strážník vystaví potvrzení o přiložení TPZOV a poučení o povinnosti částku uhradit.

V případě, že na svém vozidle naleznete technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „TPZOV“) – tzv. „botičku“, byla nasazena z důvodu, že:

  • bylo vozidlo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení,
  • nebo vozidlo stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní úpravou silničního provozu na pozemních komunikacích,
  • nebo vozidlo stojí na chodníku, kde to není povoleno,
  • nebo byl vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství.

a zároveň byla splněna podmínka, že se v době nasazení TPZOV se na místě nenacházel řidič vozidla a nebylo možné s ním přestupek vyřešit.

Modelové situace:

Ad a) Zákaz zastavení a stání (§ 27, zák. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

B28 - Zákaz zastavení

 

B29 - Zákaz stání

IP 12 – Vyhrazené parkoviště

 

Ad b) Zákaz vjezdu

B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

B1 – Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

 

Ad c) Zábor veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství

 

Ad d) Stání na chodníku, kde to není dovoleno