Prevence kriminality

Ve středu 21. července jsme navštívili dětský příměstský tábor v Baby centru Šikulka. Besedy se s námi zúčastnilo více než 50 dětí ve věku 4 – 11 let. Naše společné setkání jsme zaměřili na povídání o nebezpečných situacích a činnosti městské policie.

Na léto se všichni těší – je to čas prázdnin, her a zábavy. Bohužel právě v létě na děti čeká nejvíc nástrah a nebezpečí. „Bezpečně na prázdniny“ – to je název bezpečnostně preventivní akce, na kterou se před začátkem letních prázdnin zaměří Městská policie České Budějovice. Českobudějovičtí strážníci budou v ulicích města dětem rozdávat informativní letáčky, jak se bezpečně chovat o prázdninách, cyklistické mapy Šumavy, vydané v rámci projektu „Na kole jen s přilbou“, reflexní pásky, reflexní odrazky, malým cyklistům světla na kolo a další drobné dárečky.

Městská policie České Budějovice se v pátek 18. září a v sobotu 19. září zúčastnila každoroční akce Bambifest, konané v prostoru u Sportovní haly. Mezi prezentací dětských sdružení a středisek volného času představila městská policie svou činnost a vzdělávací aktivity v oblasti prevence kriminality. Za správně zodpovězené dotazy a splněné aktivity od nás děti kromě razítka stanoviště dostávaly drobné dárky v podobě reflexních prvků, klíčenek nebo časopisů Střeštěnov s dopravní tématikou.

Autor: Mgr. Věra Školková

V úterý 10. března navštívili preventisté Městské policie České Budějovice Základní školu Oskara Nedbala. Pro žáky 4. a 5. tříd jsme si připravili celkem 8 přednášek na téma „Představení a činnost Městské policie České Budějovice“.

Žákům jsme v úvodu přednášky vysvětlili hlavní rozdíly mezi městskou policií a Policií ČR, na jakém území městská policie působí a jaká je úloha strážníků vykonávajících svou činnost v ulicích města. Žákům jsme pro představu o jejich znalostech položili otázky týkající se jejich povědomí o práci strážníků.

Ve středu 22. ledna proběhla beseda Městské policie České Budějovice se seniory v Komunitním centru Máj. Beseda byla zaměřena na téma „Řekni šmejdům NE!“.

Senioři jsou skupinou populace, která je důvěřivá a často není schopna se bránit manipulaci a psychickému nátlaku. Jsou tak nejen cílem neseriózních prodejců, kteří se je snaží za každou cenu přinutit ke koupi jejich zboží nebo služeb za nevýhodných podmínek, ale i dalších podvodníků. Vzhledem k tomuto aktuálnímu tématu jsme se zaměřili na taktiku tzv. „šmejdů“.

V období od 12. listopadu do 10. prosince 2019 navštěvovali preventisté Městské policie České Budějovice Základní školu L. Kuby v Rožnově. Pro žáky 1. i 2. stupně jsme uspořádali celkem 18 besed. Témata byla zaměřena podle věkové kategorie žáků na nebezpečné situace, bezpečnost silničního provozu, představení činnosti městské policie a bezpečný internet.

Ve dnech 21. a 27. listopadu navštívili strážníci Městské policie České Budějovice mateřskou školu Větrná. Celkem sedmi besed se zúčastnily děti z celé mateřské školy ve věku 2 – 6 let. Naše společné setkání jsme zaměřili na nebezpečné situace a představení činnosti městské policie.

Pozor na kapsáře

V úterý 12. listopadu navštívili strážníci Městské policie České Budějovice mateřskou školu Sedmikráska v ulici V. Špály. První besedy se zúčastnilo 14 dětí ve věku 2 – 4 let, na druhé besedě jsme se setkali se 17 předškoláky. Naše společné setkání jsme zaměřili na nebezpečné situace a představení činnosti městské policie.

Stránky