Parkování ve městě

V posledních letech prošlo širší centrum města České Budějovice velkými změnami v oblasti parkování vozidel. Na území města České Budějovice vznikly oblasti určené k parkování motorových vozidel, které lze užít pouze po zaplacení sjednané ceny v souladu se současnými cenovými předpisy.

Jedná se o zásadní změnu způsobu parkování v našem městě, proto městská policie uvádí několik základních informací a odkazů na příslušné dokumenty pro majitele vozidel, kteří se rozhodli parkování ve zpoplatněných oblastech města využít.

Přehled zpoplatněných zón, pro koho jsou tyto zóny určeny, jakož i způsob a prokazování zaplacení poplatku za parkování v těchto zónách stanovuje:

Nařízení Statutárního města České Budějovice č. 7/2022, změněno Nařízením Statutárního města České Budějovice č. 1/2023.

Parkování vozidel ve vymezených zónách je určeno pro:

rezidenty

  • o parkovací oprávnění může žádat fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v příslušné vymezené oblasti
  • zaplacení sjednané ceny za stání vozidla se prokazuje prostřednictvím registrace registrační značky daného vozidla v rámci příslušného elektronického informačního systému určeného Magistrátem města České Budějovice, a to na podkladě udělení elektronického parkovacího oprávnění
  • ŽÁDOST O PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ ZDE

abonenty

  • o parkovací oprávnění může za účelem podnikání podle příslušného právního předpisu žádat právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v příslušné vymezené oblasti.
  • zaplacení sjednané ceny za stání vozidla se prokazuje prostřednictvím registrace registrační značky daného vozidla v rámci příslušného elektronického informačního systému určeného Magistrátem města České Budějovice, a to na podkladě udělení elektronického parkovacího oprávnění
  • ŽÁDOST O PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ ZDE

návštěvníky

  • parkovací oprávnění obdrží každý za podmínky provedení úhrady sjednané ceny pomocí virtuálních parkovacích hodin, tj. prostřednictvím příslušného webového rozhraní, příslušné aplikace pro mobilní telefony či jiných elektronických informačních systémů určených Magistrátem města České Budějovice.
  • zaplacení sjednané ceny za stání vozidla se prokazuje prostřednictvím registrace registrační značky daného vozidla provedené na parkovacím automatu nebo pomocí virtuálních parkovacích hodin
  • KOUPIT PARKOVACÍ LÍSTEK ONLINE

 

Podrobné informace o parkovacích zónách v Českých Budějovicích naleznete ZDE