Parkování ve městě

V současné době prochází širší centrum města České Budějovice velkými změnami v oblasti parkování vozidel. Na území města České Budějovice vznikly oblasti určené k parkování motorových vozidel, které lze užít pouze po zaplacení sjednané ceny v souladu se současnými cenovými předpisy.

Jedná se o zásadní změnu způsobu parkování v našem městě, proto městská policie uvádí několik základních informací a odkazů na příslušné dokumenty pro majitele vozidel, kteří se rozhodli parkování ve zpoplatněných oblastech města využít.

Přehled zpoplatněných zón, pro koho jsou tyto zóny určeny, jakož i způsob a prokazování zaplacení poplatku za parkování v těchto zónách stanovuje s účinností od 1. listopadu 2017 Nařízení Statutárního města České Budějovice č. 4/2017.

Parkování vozidel ve vymezených zónách je určeno pro:

rezidenty

  • o parkovací oprávnění může žádat fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti
  • formulář ke stažení zde

pečovatele rezidentů

  • o parkovací oprávnění může žádat osoba často navštěvující občany, kteří jsou nemocní a nemohou se sami o sebe postarat bez pomoci
  • formulář ke stažení zde

abonenty

  • o parkovací oprávnění může žádat právnická nebo fyzická osoba podnikající, která má sídlo nebo provozovnu v příslušné vymezené oblasti, nebo v lastníknemovitosti, kdy tato nemovitost se nachází v příslušné vymezené oblasti
  • formulář ke stažení zde

návštěvníky

  • parkovací oprávnění obdrží každý, kdo uhradí sjednanou cenu za návštěvnické stání prostřednictvím parkovacího automatu, prostřednictvím příslušné automatické pokladny při stání na parkovištích s automatickým závorovým systémem, nebo prostřednictvím mobilní aplikace přes virtuální parkovací hodiny

 

Způsoby podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění včetně uvedených náležitostí, způsoby placení za parkovací oprávnění, platnost a umístění parkovacího oprávnění a další potřebné informace naleznete v dokumentu „Postup a metodika vydávání parkovacích oprávnění pro parkovací zóny v Českých Budějovicích“.

Pozor na výjimky v souvislosti s placením poplatku a prokazováním zaplacení poplatku za parkování na stávajících parkovištích s parkovacím automatem a na parkovištích pro abonenty a rezidenty:

V případě parkování v návštěvnických zónách, kde jsou doposud provozovány dosavadní parkovací automaty vydávající parkovací lístky, se prokazuje zaplacení poplatku umístěním platného parkovacího lístku vydaného parkovacím automatem na viditelném místě za předním sklem vozidla. Řidič motocyklu parkovací lístek uschová u sebe a v případě kontroly ho předloží strážníkovi městské policie.

To samé platí ve vymezených zónách pro abonenty a rezidenty. Pokud majitel abonentního nebo rezidentního oprávnění vlastní parkovací kartu vydanou Magistrátem města České Budějovice podle platných právních předpisů, prokazuje oprávnění k parkování umístěním platné parkovací karty na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby veškeré údaje na tomto dokladu byly čitelné z vnějšku vozidla, a to po dobu do skončení platnosti těchto parkovacích karet.

 

Parkovací stání pro rezidenty s trvalým pobytem a abonenty se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti A:

Sokolský ostrov-sever - od Husova tř. slepá část

Dr. Stejskala - od Široká do Karla IV.

Široká - od Dukelská do slepá

Zátkovo nábřeží - od Biskupská do Dr. Stejskala

Nám. Přemysla Otakara II. - západ - od Radniční do Piaristická

Radniční a Česká - od Husova tř. do Biskupská

Piaristická - od Česká do Krajinská

Hroznová - od U Černé věže do Resslova

Na Mlýnské stoce - od Česká do Kanovnická

Mlýnská - od Panská do Hroznová

Jaroslava Haška-jih - od Husova tř. do slepá

Plachého - od Hradební do Hroznová

U Černé věže-sever - od Na Sadech do Hradební

Kněžská - od Široká do Karla IV.

Kanovnická - od Na Sadech do U Černé věže

Kněžská - od Na Mlýnské stoce do Hroznová

Zátkovo nábřeží (jih) - od F. A. Gerstnera do Dr. Stejskala (oblast E), a to po skončení provozní doby parkovacích automatů

Parkovací stání pro rezidenty s trvalým pobytem a abonenty se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti C:

Rudolfovská - od Lipenská do Jeremiášova

Fráni Šrámka - od Pražská do Nádražní

Kostelní - od Skuherského do Pekárenská

K. Weise - od Fráni Šrámka do Pekárenská

Jírovcova - od Nová do Puklicova

Otakarova - od Rudolfovská tř. do Pekárenská

J. Plachty - od Skuherského do Pekárenská

Lipenská - od Rudolfovská tř. do Pekárenská

Pekárenská - od Pražská tř. do Nádražní

Riegrova - od 28. října do Nádražní

Jeremiášova - od Skuherského do Rudolfovská tř.

J. Š. Baara - od 28. října do Nádražní

Skuherského - od Pražská tř. do Nádražní

B. Smetany - od Pražská tř. do Lipenská

28. října - od Na Sadech do Fráni Šrámka

Dr. Tůmy - od B. Smetany do J. Š. Baara

Nová - od Jírovcova do Nádražní

Pražská tř. (západní strana) – od Holečkova do Husova tř.

Parkoviště Jírovcova (po jeho zprovoznění)

Jeronýmova - od Rudolfovská tř. do Lannova tř. (oblast D)

Štítného - od Rudolfovská tř. do Lannova tř. (oblast D)

Chelčického sever - od Rudolfovská tř. do Lannova tř. (oblast D)

Klaricova - od Pekárenská do Puklicova (oblast G)

J. Plachty - od Pekárenská do dům č. 1076/3 (oblast G)

Jírovcova - od Pekárenská do Puklicova (oblast G)  Kostelní - od Pekárenská do Puklicova (oblast G)

Parkovací stání pro rezidenty s trvalým pobytem a abonenty se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti D:

Jeronýmova - od Rudolfovská tř. do Lannova tř.

Štítného - od Rudolfovská tř. do Lannova tř.

Chelčického - od Rudolfovská tř. do Lannova tř.

Nádražní-západ - od Rudolfovská tř. do Žižkova tř.

Lannova tř. - od Chelčického do Štítného

Rudolfovská - od Lipenská do Jeremiášova

Otakarova - od Nová do Rudolfovská tř. (oblast C)

Lipenská - od Nová do Rudolfovská tř. (oblast C)

Jeremiášova - od Nová do Rudolfovská tř. (oblast C)

Parkovací stání pro rezidenty s trvalým pobytem a abonenty se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti E:

F. A. Gerstnera - od Mánesova do U Zimního stadionu

Parkovací stání pro rezidenty s trvalým pobytem a abonenty se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti G:

Kostelní - od Pekárenská do Nerudova

J. Plachty - od Pekárenská do Nádražní (včetně bočních komunikací na západ)

Nádražní – vnitroblok od J. Plachty

Nádražní - od Jírovcova do slepá

Klaricova - od Pekárenská do slepá (včetně bočních komunikací na východ)

Nerudova – od Pražská tř. do Klaricova (včetně bočních úseků na sever a jih)

Puklicova - od Klaricova do Kostelní (včetně parkoviště u Kostelní)

U Trojice - od Jírovcova do slepá

Jírovcova - od Jírovcova do U Trojice

Pekárenská - od Pražská tř. do Nádražní

Jírovcova - od Pekárenská do Nádražní

Parkoviště Jírovcova (po jeho zprovoznění)

J. Plachty - od Pekárenská do Fráni Šrámka (oblast C)

Otakarova - od Pekárenská do Fráni Šrámka (oblast C)

Parkovací stání pro návštěvníky:

ve vymezené oblasti A:

Sokolský ostrov-jih - od Husova tř. (slepá)

Nám. Přemysla Otakara II. - jih od Biskupská do Dr. Stejskala

Nám. Přemysla Otakara II. - východ od Karla IV. do Kanovnická

Nám. Přemysla Otakara II. - sever od Krajinská do U Černé věže

Karla IV. - Senovážné nám.  Jirsíkova - od Dukelská (slepá)

Kněžská - od Hroznová do Karla IV.

Dukelská - od Lidická tř. do Jirsíkova

Senovážné nám. - od Karla IV. (slepá)

Hroznová - od U Černé věže do Kněžská

U Černé věže - od Hradební do Hroznová

Jaroslava Haška jih - od Husova (slepá u Mlýnské stoky)

Zátkovo nábř. - okolo Domu kultury Slavia

Parkoviště Senovážné nám. - od Jirsíkova slepá 

ve vymezené oblasti C:

Rudolfovská tř. (severní strana) - od Nádražní do Na Sadech

Fráni Šrámka - od Pražská tř. do Nádražní

Kostelní - od Skuherského do Pekárenská

K. Weise - od Fráni Šrámka do Pekárenská

Jírovcova - od Nová do Pekárenská

Otakarova - od Rudolfovská tř. do Pekárenská

J. Plachty - od Skuherského do Pekárenská

Lipenská - od Rudolfovská tř. do Pekárenská

Pekárenská jih - od Pražská tř. do Nádražní (jih)

Riegrova - od 28. října do Nádražní

Jeremiášova - od Skuherského do Rudolfovská tř.

J. Š. Baara - od 28. října do Nádražní

Skuherského - od Pražská tř. do Nádražní

B. Smetany - od Pražská tř. do Lipenská

28. října - od Na Sadech do Fráni Šrámka

Dr. Tůmy - od B. Smetany do J. Š. Baara

Nová - od Jírovcova do Nádražní

Pražská tř. (západní strana) – od Holečkova do Husova tř.

Parkoviště Mariánské nám. - od 28. října (slepá)

ve vymezené oblasti D:

Lannova tř. - od Chelčického do Štítného

Jeronýmova - od Rudolfovská tř. do Lannova tř.

Štítného - od Rudolfovská tř. do Lannova tř.

Chelčického - od Rudolfovská tř. do Lannova tř.

Senovážné nám. (východní strana) – v úseku Lannova tř. – Žižkova

Nádražní - od Rudolfovská tř. do Průmyslová

Dukelská - od Lidická tř. do Mánesova

ve vymezené oblasti E:

F. A. Gerstnera - od Mánesova do Zátkovo nábřeží

Zátkovo nábřeží (jižní nábřeží) - od F. A. Gerstnera do Lidická tř.

Goethova - od F. A. Gerstnera do Lidická tř.

U Zimního stadionu - od F. A. Gerstnera do Lidická tř.

U Koněspřežky - od F. A. Gerstnera (slepá)

ve vymezené oblasti G:

Pekárenská sever - od Pražská tř. do Nádražní

Jírovcova - od Nádražní do Pekárenská

Kostelní - od Pekárenské do Nerudova

Klaricova - od Pekárenská do slepá (včetně bočních komunikací na východ)

J. Plachty - od Pekárenská do Nádražní (včetně bočních komunikací na západ)

Nerudova – od Pražská tř. do Klaricova (včetně bočních úseků na sever a jih)

Puklicova - od Klaricova do Kostelní (včetně parkoviště u Kostelní)

Nádražní (stará - včetně bočních komunikací na západ)

Nádražní - od J. Plachty do J. Plachty

Nádražní - od Jírovcova (slepá)

U Trojice - od Jírovcova do slepá

Jírovcova - od Jírovcova do U Trojice

ve vymezené oblasti I:

Matice školské - od Lidická tř. do Modrý most

Tylova - od Matice školské do dům č. 151/13

Záchytná parkoviště P+G, P+R:

Parkoviště Jírovcova (po jeho zprovoznění)

Parkoviště u hřiště Dynamo (slepá ulice od B. Němcové)

Parkoviště ul. Volejbalistů (samostatné parkoviště)

Parkoviště u Sportovní haly (parkoviště u haly)

Parkoviště Dlouhá louka (Na Sádkách – v úseku Husova tř. - Pasovská; všechny parkovací plochy v levé části parkoviště, nacházející se v majetku statutárního města České Budějovice)

 

Parkoviště na Senovážném a Mariánském náměstí jsou považována za části místních komunikací, nikoliv za samostatná parkoviště umístěná na okraji zpoplatněných oblastí.