Byla na Vaše vozidlo umístěna "VÝZVA"?

Jak postupovat?

Navštivte některou ze služeben Městské policie České Budějovice:

  1. Odbor přestupkové agendy, Městská policie České Budějovice v ulici Jar. Haška 2. ÚŘEDNÍ HODINY

  2. Služebna Městské policie České Budějovice v ulici Ledenická 650, 370 06 České Budějovice. ÚŘEDNÍ HODINY

  3. Služebna Městské policie České Budějovice v ulici Ant. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice. ÚŘEDNÍ HODINY


Jaké doklady si vzít s sebou k projednání přestupku:

– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

– v případě projednávání dopravního přestupku oprávnění k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz)