Obvod 5 - Suché Vrbné

Vymezení obvodu

Hranice obvodu je tvořena železniční tratí od viaduktu na Rudolfovské, za nádražím se stáčí směrem k Pohůrce přes kalojem, protíná Ledenickou a Dobrovodskou ulici, pokračuje severním směrem přes Hlinsko, kolmo přes Rudolfovskou ulici až k Rudolfovskému potoku, kde se otáčí směrem k Okružní ulici, vede kolem areálu Bellisu přes ulici U Sirkárny zpět k viaduktu. Samostatnou hranici tvoří obec Třebotovice a Kaliště. 

Charakterizace

Obvod je charakteristický obytnou i průmyslovou zástavbou. V Suchém Vrbném jsou  kromě obytné zástavby soustředěny převážně spediční firmy a obchodní sklady, bydlení je tvořeno rodinnými a činžovními domy, jsou zde také nově vystavěné řadové domky. Oblast Třebotovic tvoří obec Třebotovice a Kaliště. Okolí tvoří louky a les.

Zájmové lokality

Suchovrbenské náměstí a okolní park, garáže na Slaměném dvoře, garáže v ulici K Dolíčku, park za ZŠ T. G. Masaryka v Novém Vrátě, dětská hřiště, okolí ZŠ Pohůrecká, ulice El. Krásnohorské a Jana Čarka

Zázemí

Služebna Suché Vrbné - Ledenická 650, 370 06 České Budějovice (úřední hodiny)

Zajištění hlídkové činnosti

Obvodní hlídky, pondělí - pátek, ranní a odpolední směna

Turnusové hlídky, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (vyjíždějí také na oznámení na l. 156)