Žena ujížděla před strážníky na jízdním kole

V neděli 15. ledna krátce po půlnoci prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost na sídlišti Vltava. V Bezdrevské ulici strážníci spatřili ženu jedoucí na jízdním kole po chodníku a bez povinného osvětlení jízdního kola. Jakmile cyklistka spatřila strážníky, otočila se a ujížděla zpět k hlavní silnici. Strážníci se ženu snažili zastavit použitím světelného výstražného zařízení na služebním vozidle, žena však nereagovala a ujížděla dál po travnaté ploše mezi panelovými domy. Zde jí dostihl jeden ze strážníků. Na jeho výzvu k předložení osobních dokladů žena odmítla svou totožnost jakkoliv prokázat. Požadované údaje sdělila ústně, a to až po několika důrazných výzvách strážníků. Strážníci sdělenou totožnost ověřili v registru obyvatel, kde se však ukázalo, že uvedená totožnost je smyšlená.

Strážníci následně ženu převezli na služebnu Policie ČR Čtyři Dvory, kde policisté zjistili její skutečnou totožnost. Jednalo se o osmačtyřicetiletou obyvatelku Českých Budějovic. Ta však i nadále odmítala se strážníky jakkoliv komunikovat. Strážníci ženu poučili o tom, že jejími přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupku neuposlechnutí úřední osoby při výkonu její pravomoci, se bude dále zabývat správní orgán. Ženě hrozí pokuta až 10 000 korun.