Zaregistrujte své čipované psy, pomůžete tak identifikaci v případě jejich útěku

S účinností od 1. ledna 2020 vešla v platnost novela zákona o veterinární péči. Podle ní je očkování psa proti vzteklině platné jen tehdy, pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu, tzn. je-li očipován. Jedinou výjimku tvoří psi, kteří byli označeni čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Tímto je tedy splněna zákonná podmínka.

Nechat čipované zvíře zaregistrovat není povinností, přináší to však komplikace v případě hledání majitele ztraceného zvířete. Proto bychom lidem doporučili nechat psa zaregistrovat v některém z dostupných registrů. Pokud se strážníkům podaří majitele díky zaregistrovanému čipu dohledat, urychlí se tak navrácení zvířete majiteli. V opačném případě strážníci psa umístí do městského útulku do doby, než se o něj jeho majitel sám přihlásí.

Informace o odchytu psů i dalších zvířat a informace o nalezených zvířatech naleznete na webových stránkách Městské policie České Budějovice:

ODCHYTY ZVÍŘAT