Zaměstnanci českobudějovického odboru dopravy poděkovali strážníkům

Dlouhé čekání na vyřízení vašich záležitostí na úřadech může být kvůli krizovým opatřením mnohdy vyčerpávající. V omezených úředních hodinách však musejí úředníci „odbavit“ daleko více klientů než za běžného provozu. Je pochopitelné, že klient čekající v zástupu dalších žadatelů „ztratí nervy“. Mnohdy však ztráta trpělivosti přeroste i v otevřenou šarvátku s pracovníky úřadu. Ti však situaci mohou situaci ovlivnit pouze v malé míře. V těchto měsících proto pomáhají pracovníkům z odboru dopravy na evidenci vozidel zvládnout bezchybný chod pracoviště i strážníci městské policie. Ti regulují pohyb klientů čekajících na vyřízení svých záležitostí a napomáhají klidnému a plynulému průběhu jejich odbavení v budově Magistrátu města v Kněžské ulici. Přitom zde také řeší případné porušování krizových opatření a dohlížejí na veřejný pořádek.

Za činnost hlídek městské policie poděkoval strážníkům vedoucí Odboru dopravy Ing. Jaroslav Mráz:

„Pánové díky za spolupráci a pomoc!

Možná to vypadá přehnaně, že toto posílám a že někdo to může brát jako samozřejmost. Ale myslím, že to taková samozřejmost v dnešní vypjaté době není, a že byste měli za nás poděkovat svým kolegům a podřízeným. A že by bylo dobře, aby o situaci a snaze věděli i naši nadřízení, kteří si o nás dělají představu jen na základě stížností – spokojený klient nikam nevolá a nepíše.“

Slova uznání obdržel i primátor města Ing. Jiří Svoboda:

„Vážený pane primátore, 

chtěl bych Vás informovat a poděkovat za pomoc kolegů z Městské policie, kteří nám v úřední dny zajišťují pořádek, klid a bezpečnost na evidenci vozidel.

V pondělí a středu, kdy jsou zde velké fronty čekajících a nervózních klientů, jsou strážníci MP nepostradatelní pro udržení pořádku a klidu. Bez jejich pomoci a organizace vpouštění klientů bychom se neobešli.

Chtěl bych za to kolegům z MP upřímně poděkovat, aby věděli, že si toho vážíme a také abyste to věděl Vy, jako jejich nadřízený.

Poděkování si zaslouží i vrátní, kteří se snaží také o zajištění pořádku a postupného vpouštění. A musí si vyslechnout také hodně nepříjemných slov od některých čekajících.“

Děkuji."