Za popíjení alkoholu na vybraných místech ve městě hrozí pokuta

Lahev tvrdého alkoholu a skupinka popíjející její obsah u zastávky městské hromadné dopravy v Nádražní ulici neunikla v pondělí večer bystrému oku městské kamery. V těchto místech totiž požívání alkoholu zakazuje obecně závazná vyhláška města. Za přestupek proti pořádku v územní samosprávě hrozí pachateli v příkazním řízení pokuta do 10 tisíc korun. Správní orgán však může za přestupek uložit pokutu až 100 tisíc korun.

V pondělí 25. listopadu v půl osmé večer spatřil operátor městského kamerového systému v blízkosti budovy vlakového nádraží v Nádražní ulici skupinu posedávajících osob. Jejich zábavu přitom doprovázela lahev alkoholu. Čtveřice si však nevybrala příliš vhodné místo. Obecně závazná vyhláška totiž zakazuje požívání alkoholu na zastávkách městské hromadné dopravy a v okruhu 50 m od označníku zastávky. Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. Strážníci zde zastihli skupinu tří mužů v doprovodu mladé ženy. Se spácháním přestupku však nikdo z nich nesouhlasil a všichni svorně popřeli, že by zde popíjeli alkohol. Důkaz ve formě kamerového záznamu, který ukáže opak jejich tvrzení, tak předají strážníci spolu s oznámením o podezření ze spáchání přestupku příslušnému správnímu orgánu.

 

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejného prostranství

Příloha č. 2

Veřejná prostranství určená v závislosti na blízkosti vymezených objektů či míst

Požívání alkoholických nápojů je zakázáno:

1. na zastávkách městské hromadné dopravy a v okruhu 50 m od označníku zastávky,

2. na zastávkách linkové osobní dopravy a v okruhu 50 m od nich,

3. na dětských hřištích, pískovištích a otevřených sportovištích a v okruhu 20 m od nich,

4. v okruhu 100 m od objektů, v nichž se nachází škola či školské zařízení, včetně mateřských škol,

5. v okruhu 50 m od objektů, v nichž se nachází zdravotnické zařízení či zařízení sociální péče, včetně domovů pro seniory,

6. v okruhu 50 m od kostelů, krematorií a veřejných pohřebišť.

 

Další veřejná prostranství určená označením náměstí, ulice či jiného místa

Požívání alkoholických nápojů je dále zakázáno:

1. na všech veřejných prostranstvích nacházejících se na území městské památkové rezervace České Budějovice (příloha č. 4),

2. v celém úseku následujících ulic a na celém území následujících náměstí:

a. Lannova třída,

b. Mariánské náměstí,

c. Palackého náměstí,

3. v celém úseku náměstí, ulic a dalších veřejných prostranství nacházejících se v rámci následujících sídlištních a jiných území, a to v hranicích stanovených v mapovém vyobrazení tvořícím přílohu č. 5 této obecně závazné vyhlášky:

a. sídliště Máj,

b. sídliště Šumava,

c. sídliště Vltava,

d. sídliště na Pražské,

e. Suché Vrbné (centrum).

 

Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:

a) prostory provozoven,

b) prostory restauračních předzahrádek4 v rámci jejich provozní doby,

c) prostory u stánků v tržnicích, tržištích, tržních místech, trzích anebo na jiných místech mimo provozovnu, pokud se zde v souladu s příslušnými právními předpisy či povoleními5 uskutečňuje prodej alkoholických nápojů,

d) kulturní, sportovní a jiné společenské akce, pokud se v rámci nich v souladu s příslušnými právními předpisy či povoleními uskutečňuje prodej alkoholických nápojů, a to v době a na místě konání těchto akcí,

e) dny 31. prosince a 1. ledna.

  

Autor: Mgr. Věra Školková