Za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa hrozí vysoká pokuta

Odkládání odpadu při rekonstrukci bytu nebo domu, zbavování se různého starého nábytku nebo jiných movitých věcí odkládáním mimo nádoby k tomu určené mohou stát původce tohoto odpadu až 50 tisíc korun. Městská policie v současné době zaznamenává stále velký počet tzv. „černých skládek“, které se množí právě v blízkosti kontejnerů na odpad.

V pátek 29. ledna krátce po deváté hodině večerní prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost v městské části Rožnov. V Pabláskově ulici strážníci spatřili dva muže, kteří právě vynášeli z domu kus starého nábytku a odložili ho za kontejnery na odpad. Na místě se již vršilo několik kusů. Strážníci se od dvojice mužů dozvěděli, že nábytek pochází z rekonstruovaného bytu a jeho odvoz se chystá následujícího dne. Na poučení strážníků o zákazu odkládání odpadu nebo movitých věcí mimo nádoby k tomu určené však majitel nábytku nápravu nezjednal. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

Opad odložený mimo nádoby určené k jeho odkládání se množí i v centru města. Strážníci v nedávné době řešili například případy černých skládek na Piaristickém náměstí, v Hroznové ulici nebo na Lannově třídě. V této oblasti jsou však původci černých skládek často podniky sídlící v těchto místech nebo jejich zaměstnanci. Dalšími místy, kde se hromadí velkoobjemový odpad na veřejném prostranství, bývají „kontejneřiště“ a jejich blízké okolí na městských sídlištích. Likvidace mnohdy velmi objemného odpadu bývá pro zaměstnance odpadové služby města zvláště v těchto místech značně obtížná.

Kuriózní případ řešila městská policie v úterý 2. února v ranních hodinách. Operační středisko městské policie přijalo oznámení o staré lednici ležící ve vozovce pod železničním viaduktem v Pekárenské ulici. Odhozený nebo „ztracený“ odpad nakonec odklidila úklidová společnost města.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

§ 61 Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému

  • Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce, je-li vydána.

Za odkládání odpadu nebo movité věci, která se předává do obecního systému, v rozporu § 61 podle tohoto zákona, hrozí fyzické osobě za přestupek pokuta až 50 tisíc korun.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje komunální odpad nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady na základě písemné smlouvy s obcí předávat do obecního systému. V takovém případě se odpady z obalů zařazují jako odpovídající druh komunálního odpadu.

 

Autor: Mgr. Věra Školková

černá skládka
černá skládka