Volně pobíhající pes neustále ohrožuje ostatní psy i jejich majitele

Volně pobíhající pes většího plemene v Průběžné ulici dlouhodobě ohrožuje ostatní psy i jejich majitele. Ti již tentokrát v obavě o své zdraví i zdraví svých zvířat přivolali na pomoc městskou policii. Volné pobíhání psů totiž upravuje obecně závazná vyhláška města. Podle ní je možné venčení psů bez vodítka na místech, kde není stanoveno mít psa na vodítku, pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem doprovázející osoby. Majitelé psa však tuto povinnost nerespektují.

V úterý 17. prosince krátce po šesté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o psovi ohrožujícím své okolí do Průběžné ulice. Strážníky na místě oslovila žena, která jim popsala dlouhodobé potíže s volně pobíhajícím psem. Jeho majitelka totiž nemá při venčení psa pod svým vlivem a nechává jej bez dozoru. Pes přitom svým chováním ohrožuje ostatní psy i jejich majitele. Ke strážníkům se mezitím přihlásila další žena, která tato slova potvrdila. Strážníkům se svěřila, že její pes byl dokonce v minulosti tímto volně pobíhajícím psem fyzicky napaden. Strážníci v době příjezdu psa ani jeho majitele na místě nezastihli. Strážníkům se však následně podařilo kontaktovat jednoho z majitelů v místě jeho bydliště. Ten však veškerá obvinění popřel.

Dalším šetřením celého případu se bude nyní zabývat příslušný správní orgán. Za přestupek proti pořádku v územní samosprávě hrozí majiteli psa pokuta až 100 tisíc korun.

 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města České Budějovice O pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích

 

Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích, na něž se nevztahuje povinnost mít psa na vodítku nebo zákaz vstupu se psy, je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem doprovázející osoby.

 

Veřejná prostranství, na nichž platí povinnost mít psa na vodítku:

  • historické jádro města včetně parku Na Sadech,
  • Lannova třída,
  • Sokolský ostrov,
  • park Háječek,
  • lokalita Vrbenské rybníky,
  • univerzitní kampus při Branišovské ulici
  • veškeré cyklostezky na území města s tím, že vzdálenost mezi psem a osobou doprovázející psa zde nesmí překročit délku 1 metru.

 

Povinnost mít psa na vodítku nebo zákaz vstupu se psy se nevztahuje na:

  • parky, hřiště nebo jiná zařízení či prostory, pokud je jejich užívání upraveno provozním řádem takového zařízení či prostor (např. psí parky vymezené provozovatelem jako prostor určený pro volný pohyb psů),
  • vodící psy nevidomých osob a jiné asistenční psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob, a to při doprovázení těchto osob nebo při provádění odborného výcviku vodících a asistenčních psů,
  • psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a psy lovecké při výkonu práva myslivosti v honitbě.

 

Autor: Mgr. Věra Školková