V Třebotovicích utekly z výběhu ovce, toulaly se po silnici

V sobotu 1. února v půl desáté dopoledne přijalo operační středisko městské policie oznámení o ovcích, které se dostaly z výběhu a pohybovaly se po komunikaci nebo v její bezprostřední blízkosti. K podobné události došlo v minulosti již několikrát. Strážníkům se podařilo ovce zahnat zpět na pastvinu a výběh zabezpečit.

Pro strážníky v Českých Budějovicích není odchyt zvířat ničím výjimečným. Jen v roce 2019 odchytili 548 nejrůznějších zvířat. Nejčastěji se jednalo psy a kočky. Nicméně se občas setkají i s kurióznějšími případy, kdy odchytávají například koně, labutě, želvy, hady nebo jiná divoká zvířata, která zabloudí do obydlené části města a vzbudí mezi místními rozruch. Čas od času se stane, že některá zvířata utečou majitelům z výběhů nebo špatně zabezpečených ohrad a následně mohou zkomplikovat situaci například řidičům. K poslední podobné události vyjížděli strážníci městské policie v sobotu do Třebotovic, kde se procházely po silnici ovce. K této události nedošlo poprvé, a tak se strážníci pokusili kontaktovat přímo majitele, ale bohužel bezúspěšně. Hlídce se nakonec podařilo ovce zahnat zpět do ohrady a tu zabezpečit proti opětovnému úniku stáda mimo pastvinu.

Majitel ovcí se stal důvodně podezřelý ze spáchání přestupku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání a zákona o silničním provozu, kdy vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Událost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.