V Riegrově ulici přibyla nová kamera městského kamerového systému

O městském kamerovém systému v Českých Budějovicích

26. 12. 2006 byl spuštěn zkušební provoz městského kamerového systému v Českých Budějovicích. Ostrý provoz byl zahájen 1. 5. 2007. Systém obsahoval 23 kamer, 17 z nich bylo umístěno na místech vyhodnocených Policií ČR a městskou policií jako problémové oblasti s největším počtem trestné, přestupkové a jinak společensky závadné činnosti. Zbylé kamery, především stacionární, se zaměřovaly a zaměřují na výjezdové dopravní tahy. Jedna kamera byla také instalována kvůli monitoringu zásahů při fotbalových utkáních na stadionu Dynamo.

Kamerový systém se díky dotacím z Ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality postupně rozrůstal do dalších částí města.

V roce 2008 byl kamerový systém rozšířen celkem o čtyři kamery, z toho dvě přibyly v lokalitě sídliště Máj.

V roce 2010 byla instalována kamera na křižovatce u Viaduktu a v roce 2011 se podařilo získat dotaci na rozšíření MKDS o dvě kamery a to na obchodním centru IGY a na panelovém domě u Palackého náměstí. Dotace byla poskytnuta v rámci programu  prevence kriminality „ÚSVIT“.

Další rozšíření kamerového systému bylo uskutečněno v prosinci 2012 na základě získané dotace z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Tentokrát byl systém rozšířen o dva kamerové body v zájmové oblasti Lannovy třídy u vlakového nádraží a v okolí ubytovny v ulici Okružní. Tyto body byly jako jedny z prvních osazeny plně IP kamerami v SD rozlišení. Při rozšiřování a obnově kamerového systému se nyní používají kamery s Full HD rozlišením.

V roce 2013 byl kamerový systém rozšířen o jednu kameru na Mariánském náměstí. V dalších letech se do systému zapojila kamera u Komunitního centra a kamera u radničního vchodu, která nahradila původní kameru.

Od listopadu 2017 městská policie testuje smart technologii monitorující a vyhodnocující vjezd a výjezd vozidel do centra města. K tomu jsou využity 2 kamery pro rozpoznávání registračních značek vozidel. Dávají informace o časech s následným pořízením přehledového snímku. Kamery jsou zařazeny do městského kamerového systému města České Budějovice. Jsou umístěny v ulici Krajinská, u křižovatky s ulicí Na Sadech. Zatím se jedná o zkušební provoz, který potrvá minimálně do úplného spuštění systému CIS (Centrální informační systém (pro dopravu)).

V pátek 27. dubna 2018 přibyla do městského kamerového systému kamera s pořadovým číslem 37. Je umístěna na budově u křižovatky ulic Lipenská a Riegrova. Kamera je ve Full HD rozlišení s možností 37x zoomu s infra přísvitem pro lepší snímání v nočních hodinách.

Cílem systému je monitorování veřejných prostranství, které slouží mimo jiné pro:

- Zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku.

- Odhalování trestných činů a přestupků.

- Vizuální kontrolu rizikových oblastí v záběru kamer.

- Vizuální monitoring bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě.

Na provoz dispečinku MKDS jsou vyčleněni 4 zaměstnanci. Pracovníci MKDS jsou převážně civilní zaměstnanci zařazení do 12 hodinových turnusových směn s nepřetržitým provozem.