V jihočeské metropoli se po „přestávce“ objevili prodejci parfémů

Poslední případ zakázaného pochůzkového prodeje zaznamenali českobudějovičtí strážníci v únoru letošního roku. Tento čtvrtek se však na území jihočeské metropole objevila opět dvojice nabízející zboží na veřejných prostranstvích. Tentokrát se jednalo o ženy prodávající parfémy na parkovišti hypermarketu v Českém Vrbném. Přivolaným strážníkům se podařilo dvojici žen dostihnout. Za porušení tržního řádu je čeká pokuta až 100 tisíc korun a případně i omezující opatření.

Ve čtvrtek 30. dubna krátce v půl druhé odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o dvojici žen nabízející parfémy zákazníkům hypermarketu na parkovišti v Českém Vrbném. Strážníci na místě zastihli obě ženy odpovídající popisu oznamovatele.  Osmatřicetiletá žena ze Strakonicka v doprovodu jedenatřicetileté ženy z Prachaticka se snažily zapírat, jeden ze svědků události však ženy spolehlivě identifikoval. Ženy poté zakázaný prodej přiznaly. Strážníci je poučili o tom, že pochůzkový prodej je na území města České Budějovice nařízením města zakázán. Přestupkem proti pořádku ve státní správě se bude dále zabývat správní orgán.   

Autor: Mgr. Věra Školková

 

Nařízení Statutárního města České Budějovice, kterým se vydává tržní řád č. 3/2019, ve znění pozdějších předpisů

Podomní prodej

 • prodej zboží či poskytování služeb, popř. jejich zprostředkování, uskutečňované mimo provozovnu formou pochůzky (tj. bez prodejního zařízení anebo s použitím přenosného či neseného prodejního zařízení včetně tašek, zavazadel, závěsných pultů, konstrukcí, tyčí apod., popř. přímo z ruky), při níž je potenciální uživatel zboží či služeb bez předchozí objednávky prodejcem zboží či poskytovatelem služeb vyhledáván z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů či jiným obdobným způsobem.

Pochůzkový prodej

 • prodej zboží či poskytování služeb, popř. jejich zprostředkování, uskutečňované mimo provozovnu formou pochůzky (tj. bez prodejního zařízení anebo s použitím přenosného či neseného prodejního zařízení včetně tašek, zavazadel, závěsných pultů, konstrukcí, tyčí apod., popř. přímo z ruky), při níž je potenciální uživatel zboží či služeb bez předchozí objednávky prodejcem zboží či poskytovatelem služeb vyhledáván z okruhu osob na veřejně přístupných místech; není přitom rozhodné, zda ten, kdo prodej uskutečňuje, se přemísťuje nebo postává na místě.

Na celém území statutárního města České Budějovice se zakazuje

 1. podomní prodej,
 2. pochůzkový prodej, s výjimkou
  1. prodeje zboží či poskytování služeb pro účely veřejné sbírky ve smyslu zákona o veřejných sbírkách,
  2. prodeje tisku prostřednictvím kamelotů,
  3. prodeje uskutečňovaného ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, plovárnách a bazénech k tomuto účelu určenému rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem dle stavebního zákona,
 3. pojízdný prodej.

 

Výjimky ze zákazu uvádí čl. 1, odst. 3 - např. prodej zboží nebo poskytování služeb v rámci výstavní, kulturní, sportovní a jiné akce, prodej z automatu, prodej vstupenek, nebo vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí v předvánoční době.

Za přestupek proti pořádku ve státní správě hrozí pachateli pokuta až do 100 tisíc korun a případně i omezující opatření.