V Českých Budějovicích budou působit čtyři ukrajinští asistenti prevence kriminality

V Českých Budějovicích  úspěšně funguje projekt asistentů prevence kriminality už od roku 2013. Asistenti významně napomáhají k zajištění veřejného pořádku například na sídlišti Máj, na Palackého náměstí a Lannově třídě v okolí nádraží i v obchodních centrech. „S ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli o další alternativu. Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině prošlo už přes 15 tisíc lidí. Nemalá část příchozích zůstala v žít v našem městě. Většinou samozřejmě neumí mluvit česky, neznají právní normy nebo obecně závazné vyhlášky,“ říká primátor Jiří Svoboda s tím, že k pěti stávajícím asistentům prevence kriminality bylo přijati další čtyři pocházející z Ukrajiny. „Vybrali jsme uchazeče, kteří v Budějovicích žijí už několik let a město dobře znají. Budou nápomocni jak lidem prchajícím před válkou, tak strážníkům i policistům při řešení nejrůznějších událostí. Odbourání jazykové bariéry bude v těchto případech k nezaplacení,“ dodává primátor.

Působnost asistentů bude koordinovat Městská policie. Lokality a hlavní úkoly budou operativně řešeny dle aktuální potřeby. Asistenti pomohou podrobně zmapovat a vyhodnotit situaci ve městě, což přispěje k eliminaci případného rizikového chování. V prvních týdnech se budou pohybovat například v okolí ubytoven, v obchodních centrech, u letní plovárny nebo na úřadu práce.