V Budějovicích se opět objevili podomní prodejci

Ačkoliv je v Českých Budějovicích podomní prodej zakázán obecně závaznou vyhláškou již řadu let, každoročně se ve městě objevují podomní prodejci, kteří nabízející nejrůznější služby nebo levnější energie. Ne vždy je však uzavření smlouvy opravdu výhodné. Přesto se stává, že pod důmyslným postupem prodejců obyvatelé takovou smlouvu podepíší a až posléze zjistí, na co vlastně přistoupili. I po podpisu takové smlouvy ještě není pozdě. Podpora je zahrnuta v energetickém zákoně. V případě podomního prodeje je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

Na podomního prodejce přijala městské policie oznámení naposledy 4. dubna. Prodejce nabízející levnější energie se tentokrát zaměřil na obyvatele sídliště Máj. Strážníci na místě zjistili třiadvacetiletého muže ze Zlivi, který se hájil tím, že o zákazu nevěděl. Událostí se bude dále zabývat českobudějovický magistrát. U správního orgánu prodejci hrozí pokuta až třicet tisíc korun.