Strážníkům Městské policie České Budějovice, policistům a odborným pracovníkům přednášeli policisté z Národní protidrogové centrály

Pozvání přednášet strážníkům Městské policie České Budějovice přijali ve středu 18. května zástupci Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR. Odborného semináře zaměřeného na drogovou problematiku se zúčastnili i zástupci z jiných městských policií, Krajského ředitelství Policie ČR a další odborní pracovníci Magistrátu města České Budějovice.

Policisté z Národní protidrogové centrály se zaměřili především na specifika drogové kriminality, aktuální trendy v oblasti drog v České republice, legislativu a vymahatelnost práva v souvislosti s nelegálními drogami. Účastníky semináře upozornili na stále se množící výskyt nových psychoaktivních substancí, doposud nezařazených do seznamu zakázaných látek. Statistika stíhaných osob za drogové trestné činy ukázala, že nejvyšší podíl trestných činů v roce 2021 byl spojen především s výrobou, pašováním a prodejem drog. Více než 80 % těchto činů souviselo s pervitinem a konopnými látkami. Na řadu přišlo i téma pěstování konopí pro léčebné účely a otázka legalizace „rekreačního“ konopí v ČR. Přednášející vyzdvihli zdravotní a jiná rizika spojená s výrobou drog a představili celorepublikovou mapu odhalených pěstíren konopí a varen drog.

Další část semináře byla určena prevenci kriminality zaměřené na zneužívání drog. Přednášející představili účastníkům projekt založený na smyslovém prožitku v interaktivním prostředí „REVOLUTION TRAIN“. Cílem tohoto projektu je efektivně zapůsobit na návštěvníky vlaku, na jejich pohled na drogy, závislosti a inspirovat je k pozitivním životním volbám. Na řadu přišla i problematika týkající se oprávnění v souvislosti s testováním dětí na omamné a psychotropní látky ve školách.

S velkým díky jsme se s policisty z Národní protidrogové centrály rozloučili a přislíbili další spolupráci.

Autor: Mgr. Věra Školková