Strážníci se zaměřují na přestupky cyklistů

Strážníci českobudějovické městské policie se v tomto týdnu intenzivně zaměřili na dopravní přestupky cyklistů. A to především na jízdu po chodníku, která se podle dlouhodobých statistik ukazuje jako největší nešvar cyklistů. Za poslední dva dny vyřešili českobudějovičtí strážníci na Husově třídě 16 přestupků cyklistů, kteří se rozhodli k jízdě využít chodníku.

V období od 1. července do 30. září zaznamenala městská policie celkem 525 přestupků spáchaných cyklisty. Z tohoto počtu bylo nejvíce přestupků spáchaných právě jízdou po chodníku – 325 případů, jízdou na jízdním kole za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení – 127 případů, nebo nerespektováním zákazových dopravních značek – 55 případů.

Cyklisté by si měli uvědomit, že rychlá jízda tam, kde je zakázána, ohrožuje nejen bezpečnost chodců, ostatních účastníků silničního provozu, ale i samotných cyklistů. Pozor! Pro elektrokola, koloběžky nebo elektrokoloběžky platí stejná pravidla jako pro cyklisty! Tyto dopravní prostředky se totiž podle zákona o provozu na pozemních komunikacích posuzují jako jízdní kola. Nejnebezpečnější z hlediska provozu na pozemních komunikacích jsou jistě elektrokoloběžky, které bývají konstruovány pro jízdu rychlostí až 25 km/hod. Kolize s rychle jedoucí elektrokoloběžkou nebo pád z koloběžky v této rychlosti může mít fatální následky. Názorným příkladem může být těžká dopravní nehoda ženy jedoucí na elektrokoloběžce, o které jsme informovali 21. září na našich facebookových stránkách. Proto dbejte pravidel silničního provozu, jezděte bezpečně, buďte ohleduplní vůči ostatním účastníkům silničního provozu a nepřeceňujte své schopnosti.

Autor: Mgr. Věra Školková