Strážníci řešili několik případů zákazu provozu restaurací a stánků

Během posledních dvou dní řešili českobudějovičtí strážníci 5 případů, týkajících se porušení zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Ve třech případech se jednalo o prodejní stánky, ve kterých je prodej zakázán od 28. října. Všemi případy se bude dále zabývat příslušný správní orgán.

Řídit se heslem, že pod svícnem bývá tma, se ve středu nevyplatilo obsluze ani zákazníkům jedné z kaváren v samém centru města. Krátce po půl desáté dopoledne spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí Přemysla Otakara II. několik osob bez roušek, sedících na předzahrádce kavárny. Ke stolkům jim byly z přilehlé provozovny přinášeny nápoje, které osoby následně konzumovaly. Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. Strážníci u stolu předzahrádky zastihli skupinu čtyř osob, sedící bez roušek u jednoho stolu. Osmadvacetiletá zaměstnankyně kavárny na dotaz strážníků přitom tvrdila, že nikoho neobsluhovala. Údajně pouze vynášela plné popelníky. Proti jejímu tvrzení však hovořil jasně záznam městské kamery.

V centru města byly zjištěny další dvě provozovny, které byly provozovány v rozporu s platným nařízením. V jednom případě se jednalo o prodejní stánek též na Náměstí Přemysla Otakara II., ve druhém případě řešili strážníci již opakovaně zakázaný provoz vinotéky s nabídkou pokrmů a nápojů o několik ulic dále. Další zákaz prodeje v prodejním stánku na Sokolském ostrově a u Malého jezu oznámí strážníci též správnímu orgánu.

Autor: Mgr. Věra Školková

ilustrační fotografie I.
ilustrační fotografie II.