Strážníci a dobrovolníci v Českých Budějovicích opět dohlédnou na přechody u škol

Strážníci městské policie a proškolení dobrovolníci budou opět během celého školního roku dohlížet na bezpečné přecházení dětí po přechodech v blízkosti škol. Hlídky městské policie budou rozmístěny u komplikovanějších přechodů, zejména na čtyřproudých komunikacích. Dobrovolníci se objeví na dalších sedmi místech, stejně jako v předchozím školním roce. Nedílnou součástí zajištění bezpečnosti pro děti a mládež je rovněž dohled strážníků a asistentů prevence kriminality u dalších třech základních škol. 

O práci dobrovolníků na přechodech pro chodce je zájem hlavně mezi seniory. Stále se hlásí další zájemci, které se snažíme dopředu proškolit, aby mohli být v případě potřeby na přechody ihned nasazeni. I přes to v současné době hledáme dva dobrovolníky na přechod u ZŠ Pohůrecká. V Českých Budějovicích projekt dobrovolníků na přechodech úspěšně funguje již řadu let a začíná se prosazovat i v dalších městech. Městská policie České Budějovice například pomohla obci Dobrá Voda s přípravou dvou dobrovolníků.