Strážníci českobudějovické městské policie absolvují kurz první pomoci

První pomoc musejí strážníci Městské policie České Budějovice zvládat bez zaváhání. Každý den se totiž pohybují v ulicích města, a tak se často dostanou k člověku v nouzi mezi prvními. Nejednou se již českobudějovickým strážníkům díky znalosti první pomoci podařilo zachránit lidský život.

V těchto týdnech strážníci absolvují pravidelný kurz první pomoci, který jim pomůže obnovit jejich znalosti a dovednosti. Dva odborně vyškolení lektoři z řad strážníků své kolegy seznamují se základy první pomoci, které doplňují praktickými příklady. V první části kurzu se strážníci učí přístupu k bezvědomému či zraněnému, přivolání zdravotnické záchranné služby a zásady správné resuscitace jak u dospělého člověka, tak i u dítěte. Druhá část kurzu je věnována základním postupům první pomoci při ošetřování krvácivých zranění. Strážníci si následně osvojují správné dovednosti v praxi. Při nácviku první pomoci používají i speciální zdravotnické pomůcky. Ty mají v průběhu služby k dispozici všechny motorizované hlídky městské policie a při jejich použití je důležité vědět, jak je správně použít.

Autor: Mgr. Věra Školková