Strážníci běžně asistují zdravotnické záchranné službě i policii

Ani v současné době si zdravotníci, kteří zasahují při záchraně života a zdraví osob, nemohou být jisti svou bezpečností. Při ohlédnutí do minulosti si pamatujeme mnoho případů, kdy byli zdravotníci při své činnosti napadeni agresivním pacientem. Tyto případy se bohužel dějí neustále. Jak v rámci prevence těchto situací, tak i při řešení konkrétních případů s agresory, pomáhají zdravotníkům v jejich práci strážníci městské policie. Ti provádějí asistence při zásazích zdravotnické záchranné služby takřka denně. Jedná se zejména o situace, kdy se dá předpokládat ohrožení agresivním pacientem, ať už vlivem alkoholu, návykových látek, nebo i jen při nesouhlasu pacienta s převozem do zdravotnického zařízení. Téměř vždy končí takové osoby na protialkoholní záchytné stanici nebo na speciálních odděleních českobudějovické nemocnice.

Strážníci však často asistují také Policii ČR, například při pátrání po hledaných nebo pohřešovaných osobách nebo při bezpečnostních opatřeních určených k zabezpečení veřejného pořádku.

V roce 2016 strážníci poskytovali asistenci základním složkám Integrovaného záchranného systému v 903 případech. Od začátku roku 2017 se jedná již 120 asistencí.

Autor: Mgr. Věra Školková