Sobotní den českobudějovických strážníků. Dítě v uzamčeném autě, ovce na silnici nebo táborák na sídlišti.

Kromě několika desítek běžných případů v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití, asistence zdravotnické záchranné služby, dopravních přestupků či odchytů zvířat řešili českobudějovičtí strážníci během sobotního dne i několik neobvyklých případů. Byly jimi například dítě v nastartovaném uzamčeném vozidle, ovce na silnici nebo táborák na sídlišti.

V sobotu 17. dubna krátce po sedmé hodině ranní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o volně pobíhajícím stádu ovcí po vozovce ve starých Třebotovicích. Strážníkům se podařilo pobíhající ovce z komunikace zahnat. Poté se vydali po stopách jejich majitele, kterého poučili o nutnosti řádného zajištění stáda. Za přestupek podle zákona o ochraně zvířat proti týrání ho ocenili pokutou.

Žádost o pomoc s uzamčeným vozidlem na parkovišti v Českém Vrbném přijalo centrální operační středisko českobudějovické městské policie v sobotu krátce před čtvrtou hodinou odpolední. V nastartovaném vozidle se přitom mělo nacházet malé dítě. Strážníci okamžitě o situaci informovali tísňovou linku hasičského záchranného sboru a zároveň na místo zamířila hlídka městské policie. Strážníci po příjezdu na místo dohlíželi na stav dítěte uvnitř uzamčeného vozidla až do příjezdu jednotky hasičů, kterým se zakrátko podařilo vozidlo odemknout. Dítě, které naštěstí neutrpělo žádnou újmu, si převzala do péče jeho matka.

Dým vycházející z prostoru za domem v ulici U Lesa na sídlišti Máj oznámil v obavě před možným požárem náhodný svědek před třetí hodinou odpolední. Vznik požáru se naštěstí nepotvrdil. Strážníci na místě zastihli dvojici mužů u rozdělaného táboráku. Ti na výzvu strážníků oheň uhasili. Za přestupek proti pořádku v územní samosprávě si oba odnesli pokutu. Rozdělávání otevřeného ohně je na území města mimo vyznačená místa zakázáno obecně závaznou vyhláškou města o veřejném pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství. Za přestupek hrozí pokuta až 100 tisíc korun.

 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města České Budějovice o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství 1/2014, ve znění pozdějších předpisů

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození porostů, zařízení a vybavení veřejné zeleně.

Bez souhlasu vlastníka, uživatele či správce veřejné zeleně je na plochách veřejné zeleně zakázáno:

  • používání motorových vozidel včetně přípojných vozidel, vjíždění a parkování s těmito vozidly na veřejné zeleni - zákaz se nevztahuje na vozíky užívané zdravotně postiženými osobami,
  • vjíždění s jízdními koly, kolečkovými bruslemi, skateboardy, koloběžkami a jinými nemotorovými prostředky na plochy mimo vyznačené stezky či cesty - zákaz se nevztahuje na vozíky užívané zdravotně postiženými osobami, kočárky a dětské tříkolky,
  • vstupovat na plochy květinových záhonů, trhat květiny či jiné plodiny na záhonech,
  • stanovat a nocovat,
  • rozdělávat a udržovat otevřený oheň mimo místa, která byla pro tuto činnost vlastníkem, správcem či uživatelem veřejné zeleně výslovně vyhrazena a za tím účelem vyznačena zvláštním piktogramem, jehož vzor stanoví příloha č. 7 této obecně závazné vyhlášky.

 

Spalování suchých rostlinných materiálů

  • K ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek je na území statutárního města České Budějovice zakázáno spalovat v otevřených ohništích suché rostlinné materiály za účelem jejich odstranění.
  • Nakládání se suchými rostlinnými materiály se řídí příslušnou obecně závaznou vyhláškou města o nakládání s komunálním odpadem.

 

Autor: Mgr. Věra Školková