Skupina bezdomovců se z ulic města přestěhovala do přírodní rezervace

Celý týden měly osoby bez domova stanující u Vrbenských rybníků na uklizení nepořádku a vystěhování se z přírodní rezervace. Strážníci na jejich příbytky přišli 11. října při své běžné kontrolní činnosti.

Strážníci zde v té době zastihli sedm osob bez domova ve věku dvaceti až jedenačtyřiceti let. Stanový tábor byl obklopen velkým množstvím odpadků, exkrementů a pozůstatky ohnišť. Místní zeleň také vzala za své. Jako palivo v ohništi se stala pro „táborníky“ jediným zdrojem tepla. Strážníci navíc zjistili, že mezi majetek bezdomovců patří i tři psi volně pobíhající kolem. Po kontrole psů bylo zřejmé, že psi nejsou nijak trvale označeni, ani nejsou přihlášeni k obecnímu poplatku. Strážníci důrazně poučili přítomné osoby, aby do týdne nepořádek uklidily a místo opustily. Všichni přítomní přislíbili.

Opětovnou kontrolou ve čtvrtek 19. října však strážníci zjistili, že stav na místě stanového tábora se nezměnil. Naopak, nepořádku ještě přibylo. Tentokrát již byli strážníci nekompromisní. Přítomné osoby se budou nyní zpovídat z vážného porušení veřejného pořádku, kterého se dopustily znečištěním veřejného prostranství a porušením obecně závazné vyhlášky města. Vrbenské rybníky navíc patří mezi přírodní rezervace a tak je pravděpodobně čeká i obvinění z přestupku proti zákonu o ochraně přírody a krajiny. Šetřením celého případu se bude dále zabývat správní orgán.

Autor: Mgr. Věra Školková