Sběr infekčního materiálu patří k běžným činnostem strážníků

Důležitou činností strážníků, zaměřenou na bezpečnost obyvatel krajského města, je mimo jiné sběr nebezpečného infekčního materiálu. Nejčastěji se jedná o použité injekční stříkačky nebo samotné jehly, nedbale odhozené uživateli návykových látek. V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený vystaven vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV.

Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto v rámci prevence pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol.

Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území města je okolí Palackého náměstí, okolí vlakového nádraží, centrum města (zejména park Na Sadech a Sokolský ostrov), sídliště Máj a sídliště Vltava.

Ve většině případů se jedná o jednotlivé injekční stříkačky maximálně v počtu několika kusů. V loňském roce však byl kuriozitou nález 192 použitých injekčních stříkaček pohromadě v odhozeném batohu v ulici A. Barcala na sídlišti Máj. V roce 2016 sebrali strážníci v Českých Budějovicích celkem 896 použitých injekčních stříkaček.

Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy nesbírejte infekční materiál holýma rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují.