Sběr infekčního materiálu je denním chlebem českobudějovických strážníků

Důležitou činností strážníků, zaměřenou na bezpečnost obyvatel jihočeské metropole, je mimo jiné sběr nebezpečného infekčního materiálu. Nejčastěji se jedná o použité injekční stříkačky nebo samotné jehly, nedbale odhozené uživateli návykových látek. V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený vystaven vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV.

Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto v rámci prevence pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol.

Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území města je především široké okolí vlakového nádraží, centrum města, sídliště Máj nebo okolí Palackého náměstí. Místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou zejména ulice, parky nebo dětská hřiště. Své pomůcky k aplikaci drog však často zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací.

Od začátku roku 2020 do dnešního dne sebrali strážníci v ulicích Českých Budějovic celkem 350 kusů použitých injekčních stříkaček.

Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy nesbírejte infekční materiál holýma rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují.

 

Co dělat při poranění injekční stříkačkou?
  1. Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení rány snižuje případnou dávku viru v těle.
  2. Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté ošetřete dezinfekčním roztokem.
  3. Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař vyšetří krev na virové onemocnění.

 

Autor: Mgr. Věra Školková

Ilustrační fotografie I.
Ilustrační fotografie II.
Ilustrační fotografie III.