Sběr infekčního materiálu je denním chlebem českobudějovických strážníků

Důležitou činností strážníků, zaměřenou na bezpečnost obyvatel krajského města, je mimo jiné sběr nebezpečného infekčního materiálu. Nejčastěji se jedná o použité injekční stříkačky nebo samotné jehly, nedbale odhozené uživateli návykových látek. V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený vystaven vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV.

Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto v rámci prevence pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol.

Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území města je především široké okolí vlakového nádraží, centrum města, sídliště Máj nebo okolí Palackého náměstí. Místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou zejména ulice, parky nebo dětská hřiště. Své pomůcky k aplikaci drog však často zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací.

Ve většině případů se jedná o jednotlivé injekční stříkačky maximálně v počtu několika kusů. V letošním roce však strážníci přišli i k několika početným nálezům nebezpečného odpadu. V lednu tohoto roku bylo na křižovatce ulic Chelčického a Žižkovy třídy jedním ze zdejších obyvatel nalezeno kolem 200 kusů infekčního materiálu. 100 kusů injekčních stříkaček pohromadě se v září tohoto roku objevilo v blízkosti rozlehlého sídla několika podniků v Nemanicích. 25 použitých injekčních stříkaček dokonce zanechal neznámý uživatel drog v batohu na veřejných toaletách v jednom z obchodních center na Pražské třídě.

Od začátku roku 2019 strážníci sebrali v Českých Budějovicích již 1 086 použitých injekčních stříkaček.

Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy nesbírejte infekční materiál holýma rukama. Strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují.

 

Co dělat při poranění injekční stříkačkou?

  • ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení rány snižuje případnou dávku viru v těle
  • po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté ošetřete dezinfekčním roztokem
  • vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař vyšetří krev na virové onemocnění a infekci virem HIV

 

Autor: Mgr. Věra Školková