RADY PRO SNADNÉ VYŘÍZENÍ VAŠICH ZÁLEŽITOSTÍ – K DISPOZICI JSOU SLUŽEBNY MĚSTSKÉ POLICIE NA SÍDLIŠTI MÁJ A V SUCHÉM VRBNÉM

Městská policie České Budějovice poskytuje občanům možnost vyřízení svých záležitostí nejen v centru Českých Budějovic, ale i v jiných částech města. Kromě přestupkového oddělení v sídle Městské policie v ulici Jar. Haška 2 je ve stanovené úřední hodiny možné navštívit i služebny v městské části Suché Vrbné a na sídlišti Máj. Služeb strážníků zde mohou využít nejen místní obyvatelé, lidé zaměstnaní v dané lokalitě, ale i všichni, kteří mají při své cestě danou služebnu blíže než centrum města. Můžete zde například vyřešit obdržené vyrozumění o porušení pravidel podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, případně oznámit podněty nebo poukázat na problémy v dané lokalitě. Občanům radíme, aby vzhledem ke kapacitním možnostem přestupkového oddělení v ulici Jar. Haška využívali možnosti navštívit některou z těchto méně využívaných služeben.

Děkujeme.

ÚŘEDNÍ HODINY SLUŽEBEN MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Služebna MP Suché Vrbné
Služebna MP sídliště Máj
Vzor vyrozumění o porušení pravidel