Preventisté Městské policie České Budějovice se zúčastnili setkání preventistů v Karlových Varech

Ve dnech 16. – 17. května se preventisté Městské policie České Budějovice zúčastnili V. ročníku společného výjezdního setkání jihočeských manažerů prevence kriminality v Karlových Varech. Setkání bylo určeno pro zástupce Městských policií, Policie ČR a Krajských úřadů. Organizace celé akce se ujala manažerka prevence kriminality Krajského úřadu Jihočeského kraje, za což jí patří velký dík.

Hlavním cílem výjezdního setkání byl Svět záchranářů v Karlových Varech, kde na jihočeské preventisty čekala prohlídka a odborný preventivní program pod vedením lektorů z řad Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby. V areálu Světa záchranářů proběhla také prezentace městských policií Karlovarského kraje a jejich vzájemné spolupráce v rámci pracovní skupiny prevence kriminality. Po vystoupení zástupců jednotlivých městských policií Karlovarského kraje a Krajského ředitelství Policie ČR následovala vzájemná diskuse o preventivních programech a příklady dobré praxe. Dopoledne druhého dne bylo zaměřeno na odborný vzdělávací program v oblasti kyberkriminality. Ze společného setkání jsme si odnesli mnoho cenných zkušeností a dalších nápadů na rozvoj prevence kriminality u českobudějovické městské policie.

Autor: Mgr. Věra Školková