Preventisté českobudějovické městské policie zahájili program prevence kriminality v ZŠ Nerudova

Po ukončení komplexního programu prevence kriminality v ZŠ Pohůrecká navázali preventisté Městské policie České Budějovice na přednáškový cyklus v ZŠ Nerudova. Doposud jsme realizovali besedy se žáky 8. tříd na téma „Právní vědomí a právní odpovědnost náctiletých“ a žáky 5. tříd jsme seznámili s tématem „Nebezpečí internetu a sociálních sítí“. Další besedy budou opět probíhat po Vánočních prázdninách. Žákům nabídneme i další témata v oblasti prevence kriminality, jako jsou například nebezpečné situace a jak si s nimi poradit, bezpečnost silničního provozu, nebezpečí návykových látek, zásady bezpečného chování a základy sebeobrany či představení činnosti Městské policie České Budějovice.

Autor: Mgr. Věra Školková