Prevence - Besedy v ZŠ Grünwaldova

Strážníci z oddělení prevence uspořádali tento týden preventivní besedy pro žáky sedmých a osmých tříd na základní škole Grünwaldova. Přednášky byly zaměřeny na problematiku dopingu, nebezpečného internetu, kybergroomingu, kyberstalkingu a kyberšikany. Strážníci žákům vysvětlili jednotlivé aspekty daných témat a odpovídali na zvídavé otázky žáků.