Přehled změn v užívání ochranných prostředků dýchacích cest a zákazu volného pohybu osob

Přehled nejdůležitějších změn, týkajících se zákazu volného pohybu osob a nošení ochrany dýchacích cest

 

Dne 10. dubna 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, kterým doplňuje zákaz volného pohybu osob. Nové nařízení spočívá v konzumaci potravin nebo nápojů na veřejnosti. Podle něj je možné konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

 

Další zásadní změnou je možnost sportování bez nošení ochranných prostředků dýchacích cest, to však za dodržování přesně stanovených podmínek.

Zákaz volného pohybu osob se od 10. dubna 2020 nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

 

Výjimku z povinného užívání ochranných prostředků dýchacích cest mají od 9. dubna 2020 též:

 • řidiči ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 • děti do dvou let věku,
 • osoby se závažnými poruchami autistického spektra a
 • osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.

Výklad Ministerstva zdravotnictví k výše uvedeným výjimkám:

Stejně jako při ostatním pohybu na veřejnosti platí i pro sportování, že v bezprostřední blízkosti se mohou vyskytovat jen dvě osoby. Výjimku z tohoto pravidla mají pouze členové jedné domácnosti. Pokud v rámci jednoho prostoru sportuje více osob, musí od sebe udržovat vzdálenost alespoň dvou metrů, a to podle druhu sportu buď mezi jednotlivci nebo mezi skupinami po dvou sportujících. Je možné hrát například tenis, nohejbal, plážový volejbal, golf, dále například veslovat, trénovat bojové sporty nebo se věnovat sportovnímu letectví, vždy však platí, že maximálně ve dvou. Vzhledem k tomu, že při sportu dochází zpravidla k intenzivnějšímu dýchání, je nošení roušky nebo jiného ochranného prostředku dýchacích cest významnější komplikací. Proto se v některých případech připouští, aby sportující roušku při sportování nenosili.

Je to dovoleno na sportovištích, kde jsou sportující odděleni od jiných osob nějakou fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot). Dále je to přípustné při sportech, kde sportující nebo dvojice sportovců udržují od sebe vzdálenost alespoň dva metry, např. při běhu nebo cyklistice ve venkovním prostředí, kde bezprostředně nepotkávají jiné osoby. Dále například při jízdě na koni nebo při vodních sportech. Nadále je zakázáno využívat související vnitřní prostory sportovišť typu společných šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení, ve kterých by se běžně potkávalo více osob v malé vzdálenosti. Využití toalet možné je, ale za předpokladu, že je režim provozu nastaven tak, aby se ve vnitřních prostorech toalet nepotkávalo více osob a zároveň je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, a to zejména dezinfekce rukou, ale také dezinfekce míst, kterých se běžně dotýkáme.

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

 • běhu,
 • chůzi,
 • cyklistice,
 • gymnastice,
 • venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
 • jízdě na koni,
 • golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
 • tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,
 • lyžování a snowboardingu,
 • vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,
 • sportovní střelbě,
 • bojovým, silovým a úpolovým sportům,
 • sportovnímu letectví,

a to na venkovních sportovištích.