Přednášky pro studenty Biskupského gymnázia J. N. Neumanna

V úterý 16. dubna jsme uspořádali dvě přednášky pro studenty 1. ročníků Biskupského gymnázia J. N. Neumanna zaměřené na činnost Městské policie České Budějovice. Prostory pro uspořádání přednášky nám zapůjčila Střední průmyslová škola stavební v Resslově ulici.

Studenty jsme nejprve seznámili s hlavními úkoly obecní policie a představili jsme jim organizační strukturu Městské policie České Budějovice. O reálné činnosti strážníků v ulicích města, jejich povinnostech i zákonných oprávněních, se studenti dozvěděli prostřednictvím názorných fotografií. V neposlední řadě se také seznámili s ukázkami vozového parku a dalšího vybavení potřebného k výkonu služby Městské policie v Českých Budějovicích.

Na závěr besedy proběhla krátká diskuse a studenti měli možnost se dotázat na vše, co je k danému tématu zajímalo. Nakonec jsme jim odhalili předem připravené překvapení. Studenti si sami na sobě vyzkoušeli brýle simulující účinky alkoholu a drog, které reálně demonstrují nebezpečí snížené schopnosti vnímat okolí.

Po ukončení besedy jsme studenty provedli služebnou Městské policie České Budějovice v ulici Jar. Haška a ukázali jsme jim centrální operační středisko i dispečink městského kamerového dohlížecího systému. Exkurzi jsme doplnili výkladem k činnosti jednotlivých pracovišť a po krátké diskusi jsme se s díky rozloučili.

Autor: Mgr. Věra Školková