Pravidla silničního provozu pro cyklisty, příklad neukázněného cyklisty

Příkladem neukázněného cyklisty může být jedenatřicetiletý muž jedoucí na jízdním kole ve středu večer Otakarovou ulicí. Porušení zákazu vjezdu, telefonování za jízdy a absence řádného osvětlení jízdního kola cyklistu přivedlo do rukou právě projíždějících strážníků. Případem se bude na rozhodnutí cyklisty zabývat až správní orgán.  

Ve středu 2. září v devět hodin večer prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost v okolí Palackého náměstí. Otakarovou ulicí v protisměru právě projížděl cyklista s telefonním přístrojem v ruce, jeho jízdní kolo navíc postrádalo jakékoliv osvětlení předepsané pro jízdu za snížené viditelnosti. Strážníci proto cyklistu zastavili. Muž se strážníků nejprve dotázal, zda strážníci skutečně zastavují jeho. Muž si zjevně nebyl vědom žádného pochybení. Strážníci ho poučili o tom, že se dopustil hned několika přestupků podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Případem se na rozhodnutí cyklisty bude dále zabývat správní orgán. Jedenatřicetiletému muži hrozí ve správním řízení pokuta od 1,5 do 2,5 tisíc korun. V tomto případě riskantní jízda cyklisty naštěstí dopadla bez újmy na zdraví nebo škody na majetku. Ne vždy však má nerespektování dopravních předpisů dobrý konec.

 
V této souvislosti bychom rádi zopakovali cyklistům pravidla pro pohyb v silničním provozu:
 • Za jízdní kolo se považuje i koloběžka, tříkolka nebo vícesedadlové jízdní kolo.
 • Jízdní kolo se považuje za nemotorové vozidlo.
 • Do 18 let je třeba mít při jízdě na kole na hlavě nasazenou přilbu.
 • Do 10 let může jet dítě na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let. Dítě do 10 let smí jet po chodníku.
 • Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, vést za jízdy jiné jízdní kolo, vést psa nebo jiné zvíře nebo vozit objemné předměty. Musí mít nohy na šlapadlech.
 • Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou – to neplatí u sedadla pro dítě náležitě upevněného na jízdním kole nebo dětské kolo připevněné spojovací tyčí k druhému kolu.
 • Jízdní kolo musí mít náležité vybavení: dvě na sobě nezávislé brzdy, přední bílou odrazku, oranžové odrazky na pedálech i na paprscích kol, a za snížené viditelnosti i světlomet s bílým světlem vepředu a zadní svítilnu červené barvy vzadu.
 • Cyklista je považován za řidiče nemotorového vozidla. To znamená, že i cyklista se musí na silnici řídit dopravními předpisy a dopravními značkami.
 • Cyklista nesmí požít alkohol nebo užít jinou návykovou látku během jízdy, před jízdou, ani  tehdy, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 • Cyklista nesmí při jízdě držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.
 • Cyklista nesmí při jízdě kouřit.
 • Chodník je pro chodce, ne pro cyklisty. To samé platí u přechodu pro chodce nebo stezky pro chodce.
 • Při jízdě by měl cyklista užívat především stezky pro cyklisty, jízdního pruhu pro cyklisty a pro přejezd vozovky přejezd pro cyklisty.
 • Tam, kde tato místa nejsou, by měl cyklista užít pravý okraj vozovky.
 • Cyklisté smějí jezdit pouze jednotlivě za sebou.
 • Cyklista je povinen za tmy, mlhy, deště nebo sněžení mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

 

Autor: Mgr. Věra Školková

cyklista na chodníku
cyklista v podloubí