Pozor na zakládání ohňů ve městě

Vcelku slušný táborák si v úterý večer rozdělali v blízkosti Staroměstského parku dva mladí muži. Neoprávněné zakládání ohně jim však neprošlo. Jeden z místních obyvatel, který zahlédl plápolající plameny, totiž na místo přivolal hlídku městské policie.

V úterý 23. července v jedenáct hodin večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o rozdělaném ohni v blízkosti Staroměstského parku. Strážníci na místě zastihli dvacetiletého muže a jeho o tři roky mladšího společníka. Muži na výzvu strážníků společnými silami oheň uhasili. Za přestupek proti pořádku v místní samosprávě si však vysloužili pokutu. Rozdělávání a udržování otevřeného ohně je totiž mimo místa určená vlastníkem, správcem nebo uživatelem veřejné zeleně obecně závaznou vyhláškou města zakázáno. Za přestupek hrozí pokuta až 100 tisíc korun.

 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města České Budějovice č. 1/2014, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství

 

Bez souhlasu vlastníka, uživatele či správce veřejné zeleně je na plochách veřejné zeleně mimo jiné zakázáno:

Rozdělávat a udržovat otevřený oheň mimo místa, která byla pro tuto činnost vlastníkem, správcem či uživatelem veřejné zeleně výslovně vyhrazena a za tím účelem vyznačena zvláštním piktogramem, jehož vzor stanoví příloha č. 7 této obecně závazné vyhlášky*.

Zákaz se nevztahuje na příslušníky Policie České republiky, Městské policie České Budějovice, Hasičského záchranného sboru České republiky a zdravotnické záchranné služby při výkonu služby, na oprávněné úřední osoby orgánů státní správy a další orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, stejně jako na další osoby vykonávající na základě pověření vlastníka, uživatele či správce veřejné zeleně činnosti při údržbě veřejné zeleně.

Spalování suchých rostlinných materiálů

K ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek je na území statutárního města České Budějovice zakázáno spalovat v otevřených ohništích suché rostlinné materiály za účelem jejich odstranění.

 

* Vzor piktogramu k označení míst na veřejné zeleni určených k rozdělávání a udržování otevřeného ohně