Pozor na falešné sbírky

Po čase se v Českých Budějovicích opět objevili podvodníci z Rumunska, kteří lákají z lidí peníze na veřejnou sbírku pro neslyšící. Sbírka ovšem není povolená a vybrané peníze končí jinde, než si důvěřiví občané myslí.

Třiatřicetiletý muž z Rumunska lákal z lidí peníze na Lannově třídě. Správně se zachoval jeden z oslovených kolemjdoucích. Sbírka se mu zdála nedůvěryhodná a na podivné jednání muže upozornil strážníky na lince 156. Na místo byla ihned vyslána hlídka městské policie.

Muž, který se měl v plánu obohatit, se po spatření hlídky snažil zmizet. Strážníci muže doběhli na Senovážném náměstí, kde muže vyzvali k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Muž na strážníky nejdříve zkoušel výmluvu, že nerozumí česky a neví proč byl zastaven. Po konfrontaci s oznamovatel se samozvaný výběrčí peněz na falešnou sbírku k činu přiznal.

Protože se ani po nezbytné součinnosti strážníků nepodařilo věrohodně prokázat mužovu totožnost, byl předveden na oddělení cizinecké policie. Po ustanovení byl hlídkou poučen, že se událostí bude dále zabývat správní orgán českobudějovického magistrátu, kde muži hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Nenechte se oklamat

Oblíbenou fintou těchto lidí je i předepsaný arch s několika falešnými podpisy, kde jsou uvedeny již přispěné částky. Nenechte se oklamat. Jde pouze o další pokus navodit dojem, že jde o seriózní sbírku na dobrou věc, kterou podpořila celá řada lidí před Vámi. Opak je ale pravdou.

Než přispějete jakoukoliv částku na veřejnou sbírku, přesvědčte se komu a na co dáváte své peníze

Osoba pověřená prováděním sbírky se Vám na požádání prokáže:

  • Kopií osvědčení příslušného úřadu, který sbírku povolil,
  • plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby. Plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby a otiskem jejího razítka.

Sběrací listiny musí být postupně očíslovány, vydány jen v jednom originálním vyhotovení a opatřeny otiskem razítka a podpisy statutárních orgánů právnické osoby. Musí obsahovat:

  • název právnické osoby,
  • účel sbírky,
  • datum a označení příslušného krajského úřadu, kterému byla sbírka oznámena, a datum přijetí oznámení.
  • území, na němž se sbírka bude konat, a dobu, po kterou se sbírka bude konat,
  • jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu fyzické osoby pověřené prováděním sbírky a pořadové číslo jí vydané plné moci,
  • sloupec pro vyznačení výšky poskytnutých příspěvků a sloupec pro podpisy přispěvatelů.