Měření rychlosti vozidel Městskou policií České Budějovice

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích provádí Městská policie České Budějovice na území města měření rychlosti vozidel. Městská policie České Budějovice tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.

 
Místa určená Policií ČR k měření rychlosti Městskou policií České Budějovice
platnost do 31. prosince 2024