Místa a úseky určené Policií ČR k měření rychlosti pro Městskou policii České Budějovice

 Místo měření  Od  Do
 Branišovská v celém úseku, obousměrně 7:00 19:00
 E. Rošického - úsek Zavadilka, obousměrně 7:00 19:00
 Husova tř., Strakonická - k Carovi, obousměrně 7:00 19:00
 Krajinská, úsek Hradební - Hroznová 7:00 10:00
 Novohradská v celém úseku, obousměrně 7:00 19:00
 O. Nedbala, úsek J. Opletala - O. Ostrčila 7:00  19:00
 Osiková, úsek Jasmínová - Kališnická 7:00 19:00
 U Lesa, úsek Branišovská - J. Bendy, obousměrně 7:00 19:00
 Lidická tř. v celém úseku, obousměrně 7:00 19:00
 Rudolfovská tř. v celém úseku, obousměrně 7:00  19:00
 Pražská tř., úsek U Čertíka - točna MHD 7:00 19:00
 Litvínovická, úsek kynologický klub, obousměrně 7:00 19:00
 Biskupská, úsek nám. Př. Otakara II. - Zátkovo nábřeží, obousměrně 7:00 19:00
 Plavská ul., úsek od železničního přejezdu Jižní zastávka - hranice města, obousměrně 7:00 19:00
 Ledenická ul., úsek od Dobrovodské ul. - hranice města, obousměrně 7:00 19:00
 Kněžské Dvory, ul. A. Trägera, obousměrně v celé její délce až po hranice města ČB 7:00 19:00
 J. Hůlky v celém úseku, obousměrně 7:00 19:00
 Jiráskovo nábřeží v celém úseku, obousměrně 7:00 19:00
 Ul. Hlinská v celém úseku 7:00 19:00
 Prostor autobusového nádraží Č. Budějovice 7:00 19:00
 Ul. Pekárenská v úseku mezi ul. Pražská tř. - Nádražní 7:00 19:00
 Ul. E. Rošického v celém úseku, obousměrně 7:00 19:00
 Ul. M. Horákové v celém úseku, obousměrně 7:00 19:00
 Ul. B. Němcové v celém úseku, obousměrně 7:00 19:00
 Ul. Dukelská v celém úseku, obousměrně 7:00 19:00
Přeložka sil. č. II/156 -  II/157 - Zanádražní komunikace v úseku od ul. U lávky po křižovatku s ul. Kamarytova 7:00 19:00
Sil. č. II 634 - ul. Okružní v úseku od křižovatky s ulicí Trocnovská po křižovatku s obslužnou pozemní komunikací VŠTE České Budějovice 7:00 19:00
Ul. Vrbenská v celé délce ulice, obousměrně 7:00 19:00
Ul. Dobrovodská v celé délce ulice, obousměrně 7:00 19:00
 Ul. L. Kuby v celém úseku, obousměrně - ZŠ 7:00

19:00

Třebotovice sil. č. III/14611 7:00 19:00
Kaliště sil. č. III/14611, obousměrně 7:00 19:00
Haklovy Dvory sil. č. III/14539, pro oba směry v zastavěné oblasti obce 7:00 19:00

Dobrovodská ulice v úseku od ulice Ledenická k objektu Dobrovodská 1110/135

7:00 19:00

Vrbenská ulice v úseku od křižovatky s ulicí Dobrovodská po křižovatku s ulicí Hlinecká

7:00 19:00

Okružní ulice sil. č. II/634 – v celé délce ulice, obousměrně

7:00 19:00
Na Sádkách v celé délce ulice, obousměrně 7:00 19:00
Ul. Jubilejní v celém úseku, obousměrně 7:00 19:00