Muž porušující zákaz popíjení alkoholu nadýchal 4 ‰

Hlasité projevy a popíjení alkoholu trojice osob ve středu ráno na Lannově třídě přiměly svědky jejich chování přivolat na pomoc strážníky. Jeden z mužů zakončil svůj pobyt v ulicích se 4 ‰ alkoholu na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. Další muž a žena si od strážníků vysloužili pokutu za porušení obecně závazné vyhlášky města.

Ve středu 29. července krátce před osmou hodinou ranní vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o hlasitém pokřikování trojice osob popíjející alkohol před jedním z obchodů na Lannově třídě. Strážníci na místě zastihli dva muže a ženu, která se snažila dát rychle na ústup. Před jejími společníky sedícími na lavičce leželo několik plastových lahví od vypitého alkoholu. Strážníci po kontrole totožností přítomných osob zjistili, že se jedná o šestadvacetiletého muže z Českých Budějovic, dvaačtyřicetiletého muže a čtyřicetiletou ženu z Českobudějovicka. Strážníci přítomné osoby poučili o tom, že v těchto místech je požívání alkoholu obecně závaznou vyhláškou města zakázáno. Muži dle jejich slov o tomto zákazu nevěděli. Jeden z nich měl přitom značné potíže s komunikací a nebyl téměř schopen chůze. Strážníci ho proto následně podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol. Muž nadýchal alarmující výsledek 4,02 ‰ alkoholu. Strážníci na místo přivolali lékaře zdravotnické záchranné služby, který rozhodl o způsobilosti muže k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. Tam ho strážníci vzápětí převezli a muže předali do rukou zdravotníků.

Tím však případ pro dvaačtyřicetiletého muže neskončil. Z přestupku proti pořádku v územní samosprávě se bude po vystřízlivění zpovídat správnímu orgánu. Za přestupek mu hrozí pokuta až 100 tisíc korun, případně i omezující opatření.

Obecně závazná vyhláška Statutárního města České Budějovice č. 1/2014, ve znění pozdějších předpisů, 
o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejného prostranství
 
Požívání alkoholických nápojů je zakázáno:
 1. na zastávkách městské hromadné dopravy a v okruhu 50 m od označníku zastávky,
 2. na zastávkách linkové osobní dopravy a v okruhu 50 m od nich,
 3. na dětských hřištích, pískovištích a otevřených sportovištích a v okruhu 20 m od nich,
 4. v okruhu 100 m od objektů, v nichž se nachází škola či školské zařízení, včetně mateřských škol,
 5. v okruhu 50 m od objektů, v nichž se nachází zdravotnické zařízení či zařízení sociální péče, včetně domovů pro seniory,
 6. v okruhu 50 m od kostelů, krematorií a veřejných pohřebišť.
 
Požívání alkoholických nápojů je dále zakázáno:

     1.  na všech veřejných prostranstvích nacházejících se na území městské památkové rezervace České Budějovice (historické jádro města),

     2. v celém úseku následujících ulic a na celém území následujících náměstí

 • Lannova třída,
 • Mariánské náměstí,
 • Palackého náměstí,

     3.  v celém úseku náměstí, ulic a dalších veřejných prostranství nacházejících se v rámci následujících sídlištních a jiných území, (hranice stanovené v mapovém vyobrazení přílohy č. 5):

 • sídliště Máj,
 • sídliště Šumava,
 • sídliště Vltava,
 • sídliště na Pražské,
 • Suché Vrbné (centrum).

 

Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:
 • prostory provozoven,
 • prostory restauračních předzahrádek v rámci jejich provozní doby,
 • prostory u stánků v tržnicích, tržištích, tržních místech, trzích anebo na jiných místech mimo provozovnu, pokud se zde v souladu s příslušnými právními předpisy či povoleními uskutečňuje prodej alkoholických nápojů,
 • kulturní, sportovní a jiné společenské akce, pokud se v rámci nich v souladu s příslušnými právními předpisy či povoleními uskutečňuje prodej alkoholických nápojů, a to v době a na místě konání těchto akcí,
 • dny 31. prosince a 1. ledna.

 

Autor: Mgr. Věra Školková